Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie bepaalt en wie betaalt het grafmonument?

2 maart 2015

Vraag nummer: 41704

Hallo meneer Van der Putten, ik heb een vraag die ik hier nog niet heb kunnen terugvinden en graag beantwoord zie. Mijn vrouw is twee maanden geleden overleden en is op haar verzoek begraven bij haar broer die 20 jaar geleden is overleden. Het was een dubbel graf omdat haar (gescheiden) vader destjds van plan was er in de toekomst zelf bij begraven te worden. Het liep dus anders. Nu is er gedoe over wat er met het monument gaat gebeuren. Vader wil de oude steen laten bewerken, moeder wil dat niet. De kinderen en ikzelf (partner in gemeenschap van goederen) willen liefst dat het iedereen naar de zin wordt. Mijn vraag is: als er onenigheid blijft, wie heeft dan het laatste woord? En wie draait er op voor de (hogere) kosten van het eventueel bewerken van de bestaande steen? En is dat anders wanneer het twee monumenten worden, één voor mijn vrouw en één voor haar broer? Alvast bedankt voor uw antwoord . .

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn zeer vele vragen over dezelfde problematiek in de subrubriek 'Grafsteen / monument', maar u herkent die blijkbaar niet.

Ten eerste adviseer ik altijd om je vrouw, je man of je kind nooit te laten begraven in een graf waar je zelf niet de rechthebbende van bent. Want dan kun je o.a. zelf niet beslissen over het gedenkteken.

Ten tweede is het zo dat de persoon op wiens naam het graf staat, de rechthebbende van het graf, in principe beslist wat er met het gedenkteken gebeurt. Of in elk geval moet hij of zij toestemming geven voor een verandering.
Als het graf een graf is van de broer van uw vrouw, zal waarschijnlijk haar vader de grafrechten hebben. Misschien heeft de moeder de rechten. U schrijft er niets over.

Bij onenigheid over het grafteken heeft in principe de rechthebbende op het graf het laatste woord, zoals u in honderd andere vragen over de grafsteen of het monument kunt lezen. Wie opdraait voor de (hogere) kosten van het eventueel bewerken van de bestaande steen, is in principe de persoon die de opdracht aan de steenhouwer geeft, dan wel de persoon die kan stellen "Jullie betalen, anders geef ik geen toestemming voor wijziging van het grafmonument".
Dat is niet anders wanneer het twee monumenten worden, één voor uw vrouw en één voor haar broer. Ook dan is in principe de persoon die de opdracht aan de steenhouwer geeft de betalende partij. Maar als de rechthebbende op het graf tegen u en uw kinderen zegt: "Jullie betalen, anders geef ik geen toestemming voor wijziging van het grafmonument", dan staat u machteloos. In theorie kunt u een rechtszaak beginnen, maar de kosten zijn enorm en rechterlijke uitspraken zijn soms wispelturig. Daarom geef ik altijd het advies om je vrouw, je man of je kind nooit te begraven in een graf waar je zelf niet de rechthebbende van bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder