Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering grafsteen Gemeente Apeldoorn (vervolg 11500)


22 oktober 2008

Vraag nummer: 5786  (oude nummer: 11515)

Geachte heer van der Putten,
Teneerste hartelijk dank voor uw mail. Jammer dat u nog niks heeft kunnen vinden. Wij hebben vrijdag een afspraak met iemand van de gemeente en van monumentenzorg. Zou u mij voor die tijd al iets kunnen vertellen?
Bij voorbaat dank.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De site van de gemeente is weer bereikbaar, althans het onderdeel Verordeningen dat ik zocht.
Op de pagina
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?ch=TER&id=103371
ziet u onderaan de Beheersverordening van 2006, die u kunt downloaden.
In Artikel 23, dat gaat over vergunningen voor gedenktekens, staat in lid 4 dat het college van B&W een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken kan weigeren indien:
a. niet wordt voldaan aan de door hem vastgestelde nadere regels;
b. het gedenkteken afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van het gedenkteken, de fundering daaronder begrepen, ondeugdelijk is.
Dit is een heel gangbare bepaling in verordeningen. Men zou wellicht kunnen zeggen dat in uw geval het monument (door de kleur) afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats. Maar dat gaat mijns inziens veel te ver. De bepaling van artikel 23 lid 4 sub b is bedoeld voor het geval iemand een pompeus soort 'kermis-monument' wil plaatsen, of bijvoorbeeld een geheel roestvrijstalen monument, maar niet voor het geval dat een monument qua kleur steen niet geheel aan de wensen voldoet. Dat zou puur willekeur zijn, men zou dan altijd elke kleur kunnen afwijzen. Zo werkt dat niet. Het moet duidelijk zijn welke kleuren of steensoorten wel of niet zijn toegestaan.

Onder de Beheersverordening hangt ook de tekst van de 'VOORSCHRIFTEN voor gedenktekens op de gemeentelijke begraafplaatsen Beekbergen, Heidehof,
Soerenseweg, Uddel en Wenum' per 1 januari 1996. Die voorschriften zijn blijkbaar altijd nog geldig.
Als een gemeente voor een bepaald deel van een of meer begraafplaatsen specifieke regels voor vorm en kleur e.d. wil stellen om een bepaalde eenheid te handhaven, dan kan dat. Dan moet men die voorschriften vastleggen in de 'nadere voorschriften' die bedoeld worden in artikel 23 lid 2 en lid 4 sub a van de beheersverordening. In casu zijn dat de ‘Voorschriften gedenktekens 1996’.
Maar deze Voorschriften bevatten geen voorschriften voor bijzondere, monumentale, gedeelten van een of meer begraafplaatsen. Dan kan men ook geen eisen stellen die op de een begraafplaats wel, of die op bepaalde gedeelten van begraafplaatsen wel of niet gelden.

Kortom: de weigering van de gemeente in uw situatie is juridisch ongefundeerd. Als men u de kleur bruin weigert, zou men het op alle begraafplaatsen altijd moeten doen (zal vast wel niet), maar ook dan nog is het onvoldoende. Want dat behoort dan gewoon duidelijk vastgelegd te zijn, zodat iedereen weer of kan weten waar hij aan toe is.

Bij wat de gemeente beoogt, het handhaven van een bepaalde eenheid in monumenten qua kleur en wellicht ook vorm op bepaalde gedeelten van een begraafplaats, moet men ook de 'Voorschriften gedenktekens' daar op afstemmen en daarin vast leggen dat op begraafplaats Z, vak Y, alleen monumenten van vorm A, materiaal B en kleur C zijn toegestaan.
Juist om dat soort dingen te kunnen regelen zijn er 'Voorschriften gedenktekens'.

Andere gemeenten die monumentale delen van begraafplaatsen in dezelfde sfeer willen houden hebben dat wel goed in hun 'Voorschriften gedenktekens' geregeld. Maar Apeldoorn dus niet. Nog niet.

Ik zie juridisch geen handvat voor de gemeente om de plaatsing van uw monument te weigeren. Doet men dat toch, dan moet u een schriftelijke afwijzing vragen en dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschift indienen. Vermoedelijk wordt u dan alsnog in het gelijk gesteld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >