Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeren houten kruis als grafmonument


25 oktober 2002

Vraag nummer: 1350  (oude nummer: 1699)

Tue Jul 24 11:45:47 2001

Op de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt, staan enkel en alleen marmeren grafstenen. Mijn vader heeft zich duidelijk uitgesproken voor een massief houten kruis op zijn graf. De gemeente weigert dit nu uit oogpunt van uniformiteit en aanzicht.

Mag een gemeente een houten kruis als grafmonument weigeren onder het mom van eenvormigheid op de gemeentelijke begraafplaats?

Guus Rameckers
Houtsnipwal 110
5431 JV CUIJK

Antwoord:

Wed Jul 25 03:50:26 2001

Geachte heer Rameckers,

Ja, een gemeente mag een houten kruis weigeren, vanwege de uniformiteit op de begraafplaats. Echter, zo'n weigering moet wel een deugdelijke juridische basis hebben. Dat wil zeggen dat de verordening en/of de uitvoeringsvoorschriften daar duidelijk in zijn.

Ik heb er in mijn archief eens een en ander op nageslagen. Ik zie voor de begraafplaats in Cuijk alleen de plicht om duurzame materialen te gebruiken (hout kan ook worden verduurzaamd, dus dat is bij u niet het probleem; behoort het althans niet te zijn). Voorts zijn er voorschriften qua afmetingen.
Ik zie echter voor de begraafplaats in Haps het voorschrift dat alleen stenen kruisen van het reeds geplaatste model mogen worden gebruikt. Dat is tamelijk strikt.

U kunt proberen hiertegen in beroep te gaan. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Als u in een heroverweging weer nul op het rekest krijgt, kunt u naar de rechtbank. Dat klinkt wat zwaarder dan het is. Dat kunt u zelf doen en het kost niet veel (iets meer dan fl. 200,- griffierecht). Er zijn voorbeelden dat de rechter dat norm te streng vindt en toch een houten kruis zou toelaten.
Een andere manier is om de zaak ook eens aan te kaarten bij de gemeenteraad. Als u gewoon een verzoek indient voor een houten kruis, kunnen en mogen de ambtenaren niets anders doen dan zeggen wat de regels zijn en zich daar aan houden. Zij kunnen de regels niet veranderen. Maar u kunt de gemeenteraad wel in een brief vragen om de regels te veranderen. De tijden veranderen en het aanzien van begraafplaatsen ook.
Ik moet denken aan de gemeentelijke begraafplaats van Boxmeer (in Beugen), waar tot voor enkele jaren geleden ook alleen exact gelijke kruisen geplaatst mochten worden. Een familie - nota bene die van de oud-gemeentesecretaris die overleden was - vroeg de gemeenteraad toen om de regels te versoepelen, omdat ze graag een persoonlijk monument in een blauwe tint hadden. De gemeenteraad ging daar mee akkoord, want vond ook die eenvormige stenen uit de tijd. Met het Boxmeerse voorbeeld kunt u naar de raad in Cuijk gaan. Als u dit laatste doet, moet u overigens niet de termijn voor een bezwaarschrift laten verlopen. Als u een schriftelijke aanvraag doet voor het houten kruis en dat is afgewezen, dan hebt u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Dat is een strikte termijn. U moet die mogelijkheid niet laten lopen, anders is het besluit onherroepelijk.
Ik zou, als ik u was, dus allebei tegelijk doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 juli 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >