Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wederrechtelijk verwijderen van grafsteen

30 december 2007

Vraag nummer: 5080 (oude nummer: 10014)

Hallo, Bij het graf van onze ouders rk begr.pl deventer graf xxxx is de steen wederrechtelijk verwijderd ,de beheerder had volgens zijn zeggen per abius de verkeerde steen weggehaald. Hij heeft na diverse verzoeken nogsteeds geen nieuwe steen geplaatst.Wat kunnen we doen,voor ons is het verschrikkelijk en zijn al sinds jeugdige leeftijd ouderloos(wees) en hetgraf is existent t voor ons !!

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet het bestuur van deze begraafplaats schriftelijk aansprakelijk stellen. U moet beschrijven wat u wanneer hebt ontdekt en hoe de beheerder daar op reageerde, maar dat tot op heden de afspraak tot herstel van de oude situatie niet is nagekomen.
U kunt mijns inziens beter afspreken dat u zelf de steen en de tekst uitzoekt en de rekening naar de begraafplaatshouder gaat, dan dat u alles aan de begraafplaats overlaat. Het zelf doen is de beste garantie dat een steen van hetzelfde formaat en materiaal wel terug komt. Of, als dat niet mogelijk is, iets wat er zo dicht mogelijk bij komt.

Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie de site http://www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl. Men kan echter alleen een klacht indienen als men zelf eerst bij de instelling een klacht heeft ingediend, die niet goed is afgehandeld. Daarom is het schriftelijk klagen bij het bestuur van de begraafplaats ook van belang.

Het is natuurlijk een vergissing van de begraafplaats, maar men is gehouden om de steen volledig te vergoeden. En ook om dat snel te doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na ruim 4 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder