Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Waarschuwing en ruiming grafzerk

9 december 2006

Vraag nummer: 4564 (oude nummer: 8608)

]op de gemeentelijke begraafplaats in Wagenborgen zijn een vijftigtal grafzerken verwijderd. De graven zullen ongeveer met 50 cm worden opgehoogd, zodat daar opnieuw begravingen kunnen plaatsvinden.
De ´geruimde´ graven hadden een grafrecht van 20 jaar. Deze periode is verlopen.
Mijn vraag is, mag het gemeentebestuur zonder onderzoek naar adressen van nabestaanden de grafzerken verwijderen.
Handelt het college van B&W niet in strijd met de Wet op de lijkbezorging, artikel 28 , door de ´ruiming´ van grafzerken niet aan te kondigen.

Siep Bos

Antwoord:

Geachte heer,

Wagenborgen is gemeente Delfzijl. De vraag is dan wat de gemeente in haar beheersverordening voor de begraafplaatsen heeft staan ten aanzien van het ruimen van grafmonumenten. Als daar in staat dat de voormalige rechthebbende moet worden gewaarschuwd alvorens een steen of zerk wordt verwijderd, dan is de gemeente onjuist bezig. Als dat niet is, dan niet.

Er is geen strijd met (de geest van) artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging; die regeling voor het zoeken van adressen van rechthebbenden geldt bij de verlenging van het grafrecht en het waarschuwen van rechthebbenden bij het mogelijk vervallen van het grafrecht door kennelijke verwaarlozing. Dat is hier niet aan de orde.
Alleen het bepaalde in de beheersverordening is relevant.

Ik heb net geprobeerd de beheersverordening van Delfzijl te vinden op internet, maar kan die niet vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder