Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Waar moet afmeting grafsteen aan voldoen?

11 november 2008

Vraag nummer: 5855 (oude nummer: 11669)

wat zijn de afmetingen waar een grafsteen aan moet/mag voldoen en wat zijn de gemiddelde afmetingen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen landelijke regels voor. En gemiddelden zijn niet van toepassing.

Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels voor grafstenen. Op sommige begraafplaatsen mogen alleen staande stenen staan, op andere alleen stenen liggen en soms combinaties.
Ook heeft men vaak maten voor hoogte, breedte en soms ook dikte. En soms ook voor materiaal en kleur.

U moet dus bij elke begraafplaats altijd afzonderlijk vragen wat daar is toegestaan. Meestal heeft men dat wel op papier staan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder