Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vorm van grafsteen; is het zinvol om in beroep te gaan?


22 augustus 2007

Vraag nummer: 4926  (oude nummer: 9599)

Geachte heer van der Putten,
In hoeverre kan een (katholieke) begraafplaats regels vaststellen betreffende buitenmaten en vorm van een grafsteen? Voor het graf van mijn vader hebben we een grafsteen getekend welke exact binnen de maatgeving van de begraafplaats blijft, echter aan één zijkant afwijkend van vorm is. Mag de begraafplaats dit weigeren en heeft het zin hiertegen in beroep te gaan?
Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Iedere begraafplaats kan regels stellen voor de maten en vorm van grafmonumenten. De meeste doen dat ook.

De begraafplaatshouder kan inderdaad afwijkende vormen weigeren. Natuurlijk kunt u - in principe - in beroep gaan als u het er niet mee eens bent. Maar het is zinloos om in beroep te gaan als u het met de regel als zodanig niet eens bent; daar is niets tegen te beginnen. U kunt natuurlijk de begraafplaatshouder altijd vragen om de regel te veranderen, maar afdwingen kunt u het niet. U kunt alleen in beroep gaan als u meent dat de begraafplaatshouder zijn regels onjuist toepast en in uw geval de vorm toch zou (kunnen) passen binnen de gestelde regels.

Het is echter niet altijd eenvoudig om in beroep te gaan.
Bij gemeentelijke begraafplaatsen kan men tamelijk eenvoudig bezwaar maken tegen een weigering, als men het er niet mee eens is. Dat kan schriftelijk, dus met een gemotiveerde brief, binnen 6 weken na de weigering. Na die tijd is het besluit onherroepelijk. Je moet er dus snel bij zijn.

Bij bijzondere begraafplaatsen, zoals kerkelijke begraafplaatsen, is het lastiger.
Als de betreffende begraafplaats is aangesloten bij de LOB, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kan men een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie elders op deze site of www.uitvaart.nl/ombudsman). Deze 'beroepsprocedure' is erg goedkoop.
Maar als de bijzondere begraafplaats niet bij de LOB is aangesloten, kunt u alleen via een advocaat een gewone rechtszaak beginnen. De advocatenkosten kunnen echter al snel enkele duizenden euro's bedragen. Dat is dus een behoorlijke drempel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >