Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Voorlopige voorziening vergunning monument

15 januari 2006

Vraag nummer: 4231 (oude nummer: 7285)

Geachte heer, mevrouw, In maart vorig jaar is mijn vader overleden. Doordat hij hertrouwd is met een andere vrouw (dan mijn moeder) hebben wij als dochters (erven) te maken met een weduwe (onterft), waarmee de verhoudingen op zachtst gezeg slecht te noemen zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat we nu nog steeds met de afwikkeling zitten die maar niet vlot. Het is een heel verhaal, maar mijn belangrijkste vraag is nu het volgende: de weduwe wil het grafmonument oprichten, waarbij zij volledig aan onze wensen voorbij gaat. Dit heeft de toch al gevoeldige zaak nog gevoeliger gemaakt, waardoor we nu in een impasse zitten waarbij de bezwaar en beroepscommissie van de gemeente aan te pas moet komen. Het betreft de vergunningen rond het plaatsen van het monument, etc. Zowel de weduwe als wij, de dochters hebben een vergunning van de gemeente gehad voor het plaatsen van een monument. De weduwe heeft hier bezwaar op gemaakt en wil het graf voor zich alleen. Zij heeft nu een voorlopige voorziening bij de Rechtbank in Arnhem aangevraagd. Wat betekent dit? Is het aan te raden dat wij dit ook gaan doen of niet? Ik hoop dat u mij antwoord kunt geven. Alvast hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij onmogelijk dat de gemeente zowel aan de weduwe als aan de dochters een vergunning geeft voor het plaatsen van een monument. Maar ja, blijkbaar is dat toch gebeurd.

Ik kan zo over een concrete zaak niets zeggen, zonder meer details te kennen. In het algemeen is het zo dat de persoon op wiens naam het graf staat, de persoon is die vergunning voor het monument vraagt en krijgt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder