vraag nr 47655. Ik stelde de vraag omdat ik een situatie ken waarin 4 van de 7 volwassen" />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vonnissen over tekst op grafsteen 2

8 oktober 2016

Vraag nummer: 47660

Geachte heer Van der Putten. Dank voor uw antwoord op vraag nr 47655. Ik stelde de vraag omdat ik een situatie ken waarin 4 van de 7 volwassen kinderen het niet eens zijn met de christelijke tekst die 1 kind, op wiens naam het grafrecht staat, wil aanbrengen op de grafsteen van de overleden moeder. De meerderheid is het er dus niet mee eens. Ik vraag me af of een rechter in zijn oordeel betrekt dat de meerderheid tegen is. Mocht u een vonnis kennen, dan hou ik me voor vermelding ervan aanbevolen. M.v.g., Frits Velthuis

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, ik ken geen vonnis in een situatie die lijkt op het door u beschreven geval. Dat overigens niet uniek is. Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met enkele vergelijkbare gevallen, waarbij het echter juist de bedoeling was om rechtszaken te voorkomen. De uitkomst van rechtszaken is altijd onzeker en de kosten zijn torenhoog.

Stel dat het in uw geval tot een rechtszaak komt, dan staat niet de partij het sterkst die met de meeste kinderen is, maar de partij die duidelijk kan maken dat die christelijke tekst juist wel of juist niet bij de overleden moeder in de smaak zou zijn gevallen.

Ik ken wel rechtszaken waarbij een bepaalde meerderheid van de kinderen wel een rol speelde. Ik denk aan het verzet van een kind tegen verplaatsing van het graf van een van zijn ouders, waar alle overige kinderen (7 van de 8) geen bezwaar tegen hadden of voorstander van waren. Ik ken ook het geval waarin een kind niet wenste dat een asbus van moeder in het graf van vader werd geplaatst, waar alle andere 7 kinderen wel voorstander van waren. Daar betrok de rechter die meerderheden wel in zijn overwegingen. Bij deze zaken ging het om ouderwets grote gezinnen.

Als het in een gezin met 7 kinderen 4 tegen 3 staat, is dat geen duidelijke meerderheid. Ook geen duidelijke minderheid.
Ik denk dat het in zo'n geval erg op de argumenten aankomt. De kinderen die kunnen aantonen dat moeder erg op christelijke teksten gesteld was, of de kinderen die vertellen dat er geen bijbel in huis was en moeder nooit naar de kerk ging, hebben ieder een kans de rechter aan hun zijde te vinden. Kinderen die alleen naar voren brengen dat ze persoonlijk sterk voor of sterk tegen bepaalde teksten gekant zijn, maken in zo'n zaak bij de rechter geen kans. Voor de rechter is de wens of vermoedelijke wens van moeder leidend. Niet het aantal kinderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder