Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vloerbedekking en grind rond de graven


14 juni 2007

Vraag nummer: 4799  (oude nummer: 9318)

Geachte heer Van der Putten,

Graag uw advies over het volgende:

Om vervuiling van het gedenkteken tegen te gaan door opspattend zand (na regen etc) heeft een aantal rechthebbende nvan graven op de gemeentelijke begraafplaats tussen de graven en rond het gedenkteken grint gestrooid (en tussen de graven eventueel een band geplaatst).
Anderen leggen zelfs vloerbedekking om de steen heen.
De beheerder is van mening dat dit rommelig is en dat dit het aanzien van de begraafplaats schaadt.

We willen daartegen optreden door de rechthebbende te verzoeken dit materiaal binnen 4 weken na aanschrijving te verwijderen. Bij nalatigheid geschiedt verwijderen door de gemeente op kosten van de rechthebbende.

Is zo'n aanschrijving geoorloofd volgens de beheersverordening of de nadere regels voor grafbedekking?

met vriendelijke groet,

XX
teamleider burgerzaken

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, wat u beschrijft komt de laatste jaren steeds meer voor. Mij dunkt dat u gewoon als eigenaar van het terrein kunt aanschrijven, zonder dat u direct met verwijzing naar een artikel of bepaling hoeft aan te geven waar het precies mee in strijd is.
E.e.a. overschrijdt de grenzen van het graf, maar u hebt geen maten in de verordening staan. Sommige gemeenten hebben dat wel; ik adviseer ook om het altijd te doen, juist vanwege dit soort problemen. Ik mis ook een bepaling in de verordening dat geen losse voorwerpen zijn toegestaan. En sommige begraafplaatshouders hebben in de verordening ook een bepaling dat het college beslist over alle onderwerpen waarin in de verordening niet is voorzien; zo'n vangnet kan handig zijn.

Volgens de regels voor grafbedekkingen is dit ook niet toegestaan, want dit is geen toegestane grafbedekking. Hier is geen vergunning voor verstrekt en het is geen beplanting waar men geen vergunning voor nodig zou hebben.

Ik zou als ik u was in algemene bewoordingen schrijven dat dit niet is toegestaan, omdat grind of een andere bedekking buiten de maten van het graf valt, er geen vergunning voor is gevraagd en verleend en het een rommelig aanzien van de begraafplaats veroorzaakt. De meeste mensen zullen dan niet vragen "En waar staat dat?" want weten zelf wel dat ze letterlijk en figuurlijk buiten hun eigen terrein bezig zijn.

En het lijkt me prima daar tegen op te treden door de rechthebbende te verzoeken dit materiaal binnen 4 weken na aanschrijving te verwijderen. En dat bij nalatigheid geschiedt verwijderen door de gemeente op kosten van de rechthebbende. Maar dan moet u het ook niet bij deze woorden laten, dan moet er na een maand ook gewoon zonder pardon opgeruimd worden en moet er een rekening(etje) naar de rechthebbende. Bij handhaving moeten woorden gevolgd worden door daden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >