Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzekering vergoedt geen schade


17 augustus 2003

Vraag nummer: 2401  (oude nummer: 2922)

Geachte heer,

Onze (vrijwilliger) begraafplaatsmedewerker had schade aan een grafmonument veroorzaakt. Wij zijn voor schades aan derden verzekerd bij Nat.nederlanden. Maar deze wil de schade niet vergoeden, omdat de begraafplaats zelf eigenaar van de zerk is. En schade aan eigen eigendom is eigen risico.
is dat tereht, bij grafstenen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet mogelijk om te zeggen of het standpunt van de verzekering juist is of niet, omdat je precies de
verzekeringsvoorwaarden (algemene voorwaarden + de polis) moet kennen om te bekijken wat rechtens wel of niet geldt.
In het algemeen is mijn ervaring met schadeverzekeraars, dat ze eerst 'Njet/No/non/nee' roepen en pas in 2e instantie (2e of 3e brief) bereid zijn om een schade te vergoeden.

Inderdaad is het zo dat een begraafplaatshouder formeel eigenaar is van een grafsteen, maar dat is geen volledig en volwaardig eigendom, omdat de grafgerechtigde de lasten en lusten draagt en feitelijk met een eigenaar-in-de-gebruikelijke-betekenis ("Iets is van hem of haar en hij/zij mag er over beschikken") gelijk staat. De eigendom van de begraafplaatshouder betreft primair slechts de risicoaansprakelijkheid. De steen is in feite van de zakelijke gerechtigde van de steen en het graf.
Ik meen - in het algemeen - dat als verzekeringsvoorwaarden het over 'de eigenaar' en 'eigendom' hebben, zij in feite de persoon die het zakelijk beschikkingsrecht heeft bedoelen of behoren te bedoelen. Als de verzekering een andere opstelling kiest (men zoekt in de regel altijd naar gaatjes om onder een uitkeringsplicht uit te komen), zou het qua principe de moeite waard zijn om de juridische strijd aan te gaan. Het vervelende is dat de beperkte omvang van dit soort schades de moeite en kosten van rechtszaken niet doet lonen. Maar ik zou bij een onwillige verzekeraar overwegen om van verzekering te wisselen.
Overigens valt ook te overwegen om in het geheel geen verzekering aan te gaan, als het om kleine bedragen, kleine risico's en kleine schades gaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >