Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzakking stenen op begraafplaats Genemuiden


30 september 2014

Vraag nummer: 40075

de graven voor het samengaan met Hasselt en Zwartsluis waren allemaal voor onbepaalde tijd, de stenen staan op hun beton balk gaat voorover staan om dat de beton balk voorover zakt, de Gemeente zwartewaterland zegt dat dit voor rekening is van de familie, als de steen valt in is kapot voor wie is daar dan verhandwordelijk voor de familie of de gemeente.

Vr. Gr. Joop van Dijk De Laatste Zorg Genemuiden

Antwoord:

Geachte heer,

De beheersverordening voor de begraafplaatsen van de gemeente Zwartewaterland regelt in artikel 21, lid 1, dat "Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker."
Lid 2 bepaalt: "De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen."

Eerst even een stukje uitleg voor de lezer die niet met de hier beschreven situatie bekend is. Het komt op sommige begraafplaatsen voor, dat begraafplaatshouders aan het hoofdeinde van graven een lange betonnen balk leggen, als fundering, waarbij rechthebbenden verplicht zijn om hun gedenksteen op deze balk aan te brengen. Dat heeft een paar voordelen: de stenen staan dan later keurig op een rij; voor de rechthebbenden is het een besparing van kosten omdat zij niet zelf een fundering hoeven te regelen en allerlei ander gerommel met funderingen is niet meer nodig. Dit gebeurt vaak op begraafplaatsen met een zachte drassige ondergrond.

Juridisch is het de vraag of deze collectieve fundering van de begraafplaatshouder wel tot de grafbedekking behoort die in artikel 21 van de beheersverordening bedoeld is. Ik meen van niet. De begraafplaatshouder verplicht de rechthebbende diens gedenkteken op deze fundering te plaatsen. De begraafplaatshouder draagt het eigendom van (een deel van) de fundering niet over aan de rechthebbende op een graf. Als die fundering om een of andere reden verzakt, is dat mijns inziens niet het risico van de rechthebbende op het graf. De rechthebbende (of diens steenhouwer) kan er niets aan doen. Hij mag het gebruik van de fundering niet weigeren; hij kan en mag niet zelf de fundering wijzigen. Hij is ook geen eigenaar van de fundering.
Als een gevaarlijke situatie ontstaat waarbij stenen dreigen te breken, kunnen de rechthebbenden op de graven en de eigenaren van de gedenktekens (dat kunnen verschillende personen zijn) de gemeente voor de schade aanspreken. Die schade kan bestaan uit schade aan hun eigen monumenten, maar ook aan andere monumenten of objecten of personen en dieren, als de monumenten ongelukkig vallen. Als de gemeente de rechthebbenden van graven enerzijds verplicht om monumenten op hun fundering te plaatsen, is de gemeente aan andere kant verplicht om de fundering in goede staat te houden en er voor te zorgen dat deze geen schade aan de monumenten kan veroorzaken.

Het lijkt mij verstandig dat rechthebbenden en eigenaren van grafmonumenten die de schade al zien aankomen, de gemeente aanschrijven en verzoeken om de fundering te herstellen. Uit voorzorg kan de gemeente vast aansprakelijk worden gesteld voor schade indien men de fundering niet of niet tijdig herstelt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >