Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verwijderen van gedenktekens (van graven waarvan de rechten al ruim 30 jaar verlopen zijn)

13 december 2006

Vraag nummer: 4574 (oude nummer: 8632)

In 1973 heeft er een reorganisatie plaatsgehad van de algemene begraafplaats en zijn een groot aantal graven vervallen aan de beheerder van de begraafplaats. Er is verzuimd om meteen met het vervallen van de grafrechten de gedenktekens van de graven te verwijderen. In 1973 gold er voor de begraafplaats geen beheersregeling. Wel was er een regeling voor de heffing van de begraafrechten. In de negentiger jaren van de vorige eeuw is er voor de begraafplaats een beheersregeling opgesteld waarin de verwijdering van gedenkstenen is gebonden aan een procedure. Volgens ondergetekende is de beheerder van de begraafplaats voorzover hij gedenkstenen wil verwijderen van de graven waarvan in 1973 de rechten aan hem zijn vervallen niet gebonden aan de regeling uit de negentiger jaren. Wel is hij voornemens uit pieteitsoverwegingen de gedenkstenen gedurende een bepaalde tijd te bewaren en aan te bieden aan nagelaten betrekkingen die daarin geinteresseerd zijn. Graag ziet ondergetekende zich in zijn mening bevestigd dat de beheerder van de begraafplaats omdat de rechten op de graven in 1973 aan hem zijn vervallen bevoegd is naar bevind van zaken te handelen en niet gebonden is aan de bepalingen uit de in de negentiger jaren vastgestelde regeling.
Met vriendelijke groeten,
S.Dijs

Antwoord:

Geachte heer Dijs,

Het antwoord hangt af van de tekst van de betreffende bepalingen in de huidige beheersverordening.

Als het artikel over het verwijderen van een grafmonument luidt conform het VNG-model, dan is de houder (eigenaar = gemeente) van de begraafplaats (en de beheerder als uitvoerend ambtenaar) wel degelijk gebonden aan de in de jaren negentig vastgestelde regeling in de beheersverordening. Want de bepaling maakt geen onderscheid tussen graven waarvan de rechten al verlopen waren op het moment van het in werking treden van de verordening, of die daarna zijn of zouden verlopen.

Ik heb in deze rubriek al herhaaldelijk opgemerkt de regeling in het VNG-model inzake grafmonumenten en het verwijderen van monumenten én ovre het ruimen van graven na het verlopen van het grafrecht weinig gelukkig en weinig verstandig te vinden.
Ik zou de betreffende gemeente adviseren om in een eenmalige actie alle nabestaanden die menen rechten te kunnen doen gelden op het graf(monument) in de gelegenheid te stellen dat kenbaar te maken. En daar ook het jaar voor uit te trekken dat waarschijnlijk in de verordening staat. Een andere optie is om de beheersverordening op dit punt te wijzigen en de betreffende bepaling gewoon te schrappen. Idem over het ruimen van de inhoud van het graf, want volgens het VNG-model zou nóg een keer de voormalige rechthebbende moeten worden gewaarschuwd en nóg een keer daar een jaar voor uitgetrokken moeten worden. Ik vind dat persoonlijk onzinnig als nabestaanden eerder hebben aangegeven het grafrecht niet te willen verlengen. Maar als het in de verordening staat, moet de gemeente zich er aan houden.
Misschien is het goed besteed leergeld om niet klakkeloos modellen over te nemen.

Zie de sub-rubriek 'Verordening/reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder