Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderen grafsteen na afstand doen graf


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26273

Mag een grafsteen direct van een graf worden verwijderd nadat de rechten van het graf aan de gemeente zijn vervallen. Concreet, op 25 november 2010 is afstand gedaan op 23 juni 2011 is de steen verwijderd.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als op 25 november 2010 afstand is gedaan van een graf, kan de steen op 26 november 2010 worden verwijderd. Tenzij er in de beheersverordening een termijn genoemd staat waarbinnen de steen na afloop van het grafrecht door een rechthebbende nog afgehaald kan worden. Dan moet men die termijn in acht nemen.
Op deze regeling bestaan varianten: de steen blijft gedurende die termijn op het graf staan, of de steen wordt wel verwijderd, maar gedurende de termijn nog niet vernietigd of afgevoerd zodat men hem kan afhalen.

Veel gemeenten hebben in hun beheersverordening ook staan dat het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een op het te ruimen graf te plaatsen bordje bekend wordt gemaakt. Ik vind dit persoonlijk een onzinnige regeling (uit het VNG-model voor een beheersverordening). Als iemand grafrechten niet verlengt of afstand doet van het graf is het mijns inziens volstrekt logisch dat de steen verwijderd wordt.

In het geval dat iemand afstand doet van het graf - zoals uw vraag luidt - zou ik het er van af laten hangen of iemand er dan van tevoren op is gewezen dat de steen dan verwijderd wordt, of niet. Als iemand daar op gewezen is en hij afstand doet, kan de steen direct verwijderd worden. Als iemand er niet duidelijk op geattendeerd is dat dit de consequentie is, zou ik een jaar lang een bordje bij het graf plaatsen en de steen nog niet verwijderen.
Onzinnig, maar ja, dan moet de gemeenteraad ook maar niet van die onzinnige regelingen vaststellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen. Zoals: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >