Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verwaarlozing graf (geen steen op graf sinds 2011)

7 november 2014

Vraag nummer: 40529

Het graf van mijn ex echtgenoot is sinds zijn sterven op xx april 2011 nog steeds niet voorzien van een grafsteen. Er ligt slechts een hoopje geel zand. Onze oudste zoon heeft de grafrechten. Mijn vraag is: Kun je nu spreken van verwaarlozing? Hij kijkt er niet naar om. Het is een graf voor twee personen, n.l. Voor mijn ex man en voor mij. Ik ben bereid een steen te plaatsen en het graf te onderhouden. Mijn zoon wil de grafrechten niet aan mij geven. Hoe kan ik aantonen, dat hij het graf verwaarloosd, zodat hij verplicht is de grafrechten aan mij over te dragen. Mijn ex man heeft dit graf voor ons beiden gekocht in 1978 en ik weet dat het zijn wens is geweest, dat wij samen begraven worden in dit graf in de gemeente Lxxxx.
Met vr.gr. xxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb even enkele gegevens uit uw vraag anoniem gemaakt.

Ja, je kunt menselijkerwijs wel spreken van een vorm van verwaarlozing van het graf. Maar juridisch kunt u niets met die constatering.

Ik heb de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Lxxxxxxxx 2011' voor u nagekeken. De gemeente kent geen verplichting om een grafsteen op een graf te plaatsen. Dus op die manier kunt u geen druk uitoefenen. Want formeel is er dus geen sprake van verwaarlozing of van het niet nakomen van een verplichting.

Juridisch staat u machteloos. Als rechthebbende op het graf mag uw oudste zoon doen en laten wat hij wil.
U zegt dat het de wens van uw man zou zijn geweest, dat u daar samen begraven zou worden. Kunt u dat op de een of andere manier aantonen, ook nadat u (blijkbaar) gescheiden ben? Als er niets van op papier staat, is bewijs moeilijk te leveren.
Is er in het kader van de echtscheiding iets over dat graf geregeld? In documenten van partijen, in een vonnis, in een convenant?

Ik vraag me af of er niet iemand in uw omgeving en die van uw oudste zoon is - een ander kind, een ander familielid, een goede vriend - die hier zou kunnen bemiddelen.
Mediation zou ook een goed middel kunnen zijn, als uw oudste zoon daartoe bereid zou zijn.

Trouwens, als u de grafsteen zelf zou bekostigen bent en blijft u eigenaar van de steen. Zie de volgende video:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder