Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlopen grafrechten en grafbedekking


9 juni 2010

Vraag nummer: 7590  (oude nummer: 15803)

Geachte heer van der Putten,

In de gemeente Raalte is het zo dat zodra het grafrecht op een graf verloopt, wij de rechthebbende aanschrijven met de vraag of men het grafrecht wel of niet wil verlengen. Wil men niet verlengen, dan kan men aangeven of men wel in het bezit wil blijven van de grafbedekking of dat men afstand doet. Hiervoor zet men een handtekening. Nu in de gewijzigde wet op de lijkbezorging de zogenaamde natrekking buiten beschouwing is gelaten en de rechthebbenden dus eigenaar blijven van de grafbedekking, vragen wij ons af of wij op deze manier niet in strijd met de wet handelen.

met vr. gr.
I. Pouwels-Snijders

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Alleen gedurende de periode dat een graf niet geruimd mag worden, is artikel 20, eerste lid, aanhef en onder e en f, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (de zgn. natrekking) niet van toepassing op hetgeen op dat graf is geplaatst (artikel 32a Wlb).
Dat betekent dat wanneer de grafrechten verlopen zijn en niet korter dan 10 jaar tevoren een overledene in het graf is begraven, de grafbedekking alsnog eigendom wordt van de eigenaar van de begraafplaats. Net als tot 1 januari 2010 het geval was.

Maar ook al zou dat niet zo zijn, dan is het altijd attent om de rechthebbende op het graf er op te attenderen dat hij of de eigenaar van de grafbedekking deze kan wegnemen als het grafrecht verloopt. (NB De eigenaar van de grafbedekking kan iemand anders zijn dan de rechthebbende).

Ik zie geen reden voor het wijzigen van deze werkwijze.

Wel merk ik op dat men niet formeel afstand hoeft te doen van het graf of van het monument na het verstrijken van de termijn van uitgifte of van een verlenging van het graf. De rechten en aanspraken van een rechthebbende en van een eigenaar van het grafmonument komen dan immers automatisch tot een einde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >