Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verkeerde plaats grafmonument

18 juni 2014

Vraag nummer: 38823

Geachte meneer Van der Putten,

u hebt een wonderschone encyclopedie op uw website(s). Toch kon ik geen antwoordt vinden op mijn vraag over een verkeerd geplaatst grafmonument.

De casus:

Een grafmonument is niet op de juiste plek van het graf geplaatst. Nu een aanpalend graf in gebruik is genomen dreigen 2 grafmonumenten elkaar te verdringen.

De eigenaar van het nieuw in gebruik genomen graf wenst de hem toegewezen oppervlakte (140 x 200 cm) uit te nutten voor het inrichten van een grafmonument. Dat staat het verkeerd geplaatste grafmonument in de weg.

Over het verkeert geplaatste grafmonument bestaat tussen partijen geen verschil van inzicht.

De beheerder van de begraafplaats beroept zich op wetgeving die het verplaatsen van een eenmaal geplaatst grafmonument ook naar de werkelijke ligging van het graf verbiedt.

Kunt u mij een aanwijzing geven welke wetgeving dit zou kunnen verbieden.

U zou mij zeer dienen.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Als de beheerder van de begraafplaats zich beroept op wetgeving die het verplaatsen van een eenmaal geplaatst grafmonument ook naar de werkelijke ligging van het graf verbiedt, dan ligt het voor de hand dat u hem vraagt welke wetgeving dat precies is (naam wet en artikel).
Mensen die allerlei zaken beweren moeten zelf hun uitspraken onderbouwen. Kortom, laat die beheerder maar aantonen wat hij beweert.

Aan de andere kant durf ik wel een weddenschap aan dat dat die beheerder niet zal lukken. Volgens mij bestaat zulke wetgeving niet. En zal zulke wetgeving er ook nooit komen. Dit is geen onderwerp voor regelgeving. Er bestaat ook geen wetgeving die verbiedt dat verkeerd geplaatste schuttingen, lantaarnpalen etc. alsnog op de goede plaats worden gezet.
Dit lijkt alleen een doorzichtige smoes van een beheerder die (eind)verantwoordelijk is voor een verkeerde plaatsing, maar dat probleem niet wil oplossen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder