Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verkeerd grafmonument

9 november 2002

Vraag nummer: 1475 (oude nummer: 1832)

Sat Jan 8 19:56:04 2000

Geachte meneer van der Putten,

Na het overlijden van ons dochtertje hebben wij een grafsteen besteld, en deze bestelling ondertekend.
De afspraak was dat deze voor de tweede week van november geplaatst zou worden. Dit is niet gebeurd. Na lang zeuren is deze geplaatst voor de kerst. Toen we gingen kijken bleek de steen niet volgens afspraak te zijn gemaakt. De steen was te klein, de tekst die er opstond was ook niet juist en de steen was veel te hoog geplaatst. We hebben hier melding van gemaakt en na veel heen en weer gebel werd er eindelijk een afspraak gemaakt om samen naar het grafje toe te gaan om de dingen te bespreken.
Wij moesten een voorstel doen. We stelden voor dat de steen verplaatst zou worden, dat de steen moest zakken en dat we niet meer dan de helft van het bedrag wilden betalen anders moesten ze de steen er helemaal afhalen en zouden wij wel naar de concurrent gaan.
Als antwoord kregen we de veranderingen, maar meer dan 300 gulden kon er niet van de prijs af.
De vraag is; moeten wij hiermee akkoord gaan of staan we in ons recht.
* Hoeveel korting mag je eisen als het grafmonument niet volgens de gemaakte afspraken is geplaatst.
* Mag je een grafmonument dat niet volgens de gemaakte afspraken is geplaatst laten verwijderen?


Antwoord:

Sun Jan 9 00:21:25 2000

Geachte heer De Goede,

Het is natuurlijk uitermate vervelend als iets zo belangrijks als een grafsteen voor een kind niet conform de afspraken wordt geleverd. U vraagt wat u kunt doen. Dat hangt af van de inhoud van de afspraken en van het punt of het iets blijvends is of niet.

Ik loop het lijstje van uw opmerkingen maar eens even langs.

De steen is ruim 6 weken te laat geleverd. Vervelend natuurlijk, maar onvoldoende reden om iets te weigeren of om iets aan de prijs te doen. Misschien was het voor de steenhouwer ook overmacht, misschien niet. Maar hij heeft er zelf ook nadeel van, want u betaalt de steen natuurlijk ook later.

U zegt dat de steen te klein was, dat de tekst onjuist was en dat de steen te hoog geplaatst is.
Nu komt het er op aan hoe duidelijk de opdracht was.
Als er een bepaald formaat op uw opdracht staat, maar de steen is te klein, hangt het er van af hoe groot de afwijking is. 1 of 2 cm verschil is niet iets om stampij over te maken; 10 cm wel. Het punt is - nogmaals - hoe duidelijk de door u getekende opdracht was. Als er staat dat het gaat om een steen volgens model ABC en in het modellenboek staat dat model ABC 100 cm hoog is, maar hij is 98 cm hoog, dan moet u dat accepteren. Als hij 95 cm hoog is, mag er in mijn ogen iets van de prijs af. Als hij 90 cm hoog is, mag er veel van de prijs af of mag hij retour.
Een onjuiste tekst is iets om nooit te accepteren; dat moet de steenhouwer altijd wijzigen totdat het goed is. Als dat een zichtbare oneffenheid of beschadiging oplevert, mag er wat van de prijs af. Als het een grote ingreep is, moet het een hele nieuwe steen worden.
U zegt dat de steen te hoog geplaatst is. Ik weet niet wat u daaronder verstaat. Als u bijvoorbeeld een flink stuk fundering ziet, wat u niet verwachtte te zien, moet u kijken hoe de stenen op andere graven staan. Als het daar sterk van afwijkt, is het niet in orde. Soms is het technisch niet anders mogelijk.
Bijvoorbeeld sommige begraafplaatsen leggen betonnen balken achter alle graven die als fundering dienen; dat is dan voor de steenhouwer een gegeven waar hij ook niets aan kan doen. Dit kun je niet beoordelen zonder 'vergelijkingsmateriaal' van andere graven. Maar als het sterk afwijkt van wat op de begraafplaats gangbaar is bij vergelijkbare stenen, hoeft u het weer niet te accepteren. Als het hoog plaatsen op de begraafplaats wel gangbaar is, maar u vindt het zelf niet mooi, dan had u dat op het opdrachtformulier duidelijk als voorwaarde moeten meenemen.

U vraagt hoeveel korting je mag eisen als een grafmonument niet volgens de gemaakte afspraken geplaatst is. Dat hangt van de redelijkheid en billijkheid af. 'Zomaar'de helft er van af, is wel veel. Als de steen bijvoorbeeld 10% kleiner is, mag er 10% van de prijs af zonder al te veel discussie, lijkt mij. Als een tekst te hoog of te laag is geplaatst op een steen, 10% extra er van af. Als een tekst echt fout is, moet dat overnieuw; dat lijkt mij niet met geld te compenseren. Te hoog geplaatst in vergelijking met andere stenen, levert weer 10% extra op.

Maar als de steen op veel punten duidelijk afwijkt van de afspraken, hoeft u 'm uiteraard niet te accepteren. Dan moet er een nieuwe steen komen, of u neemt 'm gewoon niet af. U hoeft hem zelf niet te laten verwijderen. Als u de rekening niet betaalt, verdwijnt hij vanzelf wel weerÂ…
U kunt echter niet zomaar naar een concurrent stappen. U moet eerst de huidige steenhouwer in de gelegenheid stellen om de gebreken te verhelpen en/of een correcte steen te leveren. Daar kunt u een termijn voor stellen, bijvoorbeeld een maand. Doet hij dat niet, dan kunt u naar een ander.

U schrijft e.e.a. besproken te hebben en te zijn gaan kijken. Als u duidelijke klachten hebt, moet u het niet bij bellen laten, maar een brief schrijven waarin u alle gebreken en afwijkingen van de afspraken duidelijk opsomt. U moet er rekening mee houden dat het meningsverschil niet oplosbaar is en dat de steenhouwer naar de kantonrechter gaat om zijn nota te innen. Of dat u naar de kantonrechter moet om een eventueel betaald voorschot retour te krijgen als de steenhouwer dat zou weigeren terug te betalen.
Dan hebt u niets aan telefoontjes, maar hebt u bewijs nodig dat u duidelijk en tijdig gereclameerd hebt.
Het kan zijn dat de steenhouwer een beroep doet op zijn algemene voorwaarden. Dat helpt hem natuurlijk niet als er duidelijk afwijkingen van afspraken zijn.

Overigens laat zo'n voorval als dit maar weer eens zien dat het heel belangrijk is om afspraken duidelijk, uitvoerig, zonodig in detail en concreet op een opdrachtformulier te zetten. Als de afspraken duidelijk zijn, zal de steenhouwer er aan moeten voldoen. Als de afspraken vaag zijn, wordt het lastig om de zaken in orde te krijgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 januari 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder