Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Veranderen naam grafsteen (moeder er bij)

10 april 2005

Vraag nummer: 3820 (oude nummer: 5858)

mijn vader is gestorven en we willen graag de naam veranderen die op de steen staat.er staat de naam van zijn levenspartner op maar we willen de naam van onze moeder erop zetten.hoe en wat moeten wij doen om dat te veranderen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zoals u in 623 antwoorden op andere vragen kunt lezen beslist de persoon op wiens naam het graf staat (de rechthebbende), wat er op de grafsteen mag komen. Waarschijnlijk is dat de (2e) levenspartner van uw vader. Ga in overleg en maak uw wens op een nette manier duidelijk.
Als u niet in goed overleg tot een oplossing komt, is er geen mogelijkheid om het af te dwingen. De rechthebbende beslist.

Zie vele vragen in in diverse subrubrieken zoals Grafsteen/monument, Eigen graf, Graf overschrijven etc. Maar het antwoord is hetzelfde: de rechthebbende beslist, tenzij uw vader in een testament of codicil duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij de naam van zijn (1e) echtgenote ook op de grafsteen wenst. Dat prevaleert zijn wens.
Wensen van kinderen zijn helaas ondergeschikt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder