Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vandalisme

28 september 2002

Vraag nummer: 1153 (oude nummer: 1488)

Sat Apr 21 22:00:42 2001

Geachte heer Van der Putten,

In het magazine "De Begraafplaats" nummer 2, jaargang 2, zomer 2000 hebt u op pagina 29 in een kader aangegeven een voorbeeld van een artikel dat het risico van schade door grafmonumenten of graven voor de (eigenaar) van de begraafplaats minimaliseert.
Bij mij rijst de vraag: Is dit ook van toepassing op vandalisme, m.a.w. Kan de kerkvoogdij ook opdraaien voor de schade als dit het gevolg is van vandalisme of is bovengenoemd artikel ook een vrijwaring voor schade door vandalisme?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ja, in het voorbeeld staat ook vandalisme genoemd. De kerkvoogdij is niet aanspreekbaar, behalve in het geval dat sprake zou zijn van grove schuld of nalatigheid. Bijvoorbeeld als er regelmatig last zou zijn van vandalisme en men blijft telkens maar niet de poort van het kekrhof 's avonds afsluiten, dan kunnen rechthebbenden van graven uiteindelijk ook de kerkvoogdij aansprakelijk stellen. Ondanks een bepaling in het reglement. Men heeft altijd een algemene zorgplicht om naar redelijkheid te voorkomen dat er ongein kan plaatsvinden.Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een bordje "De directie is niet aansprakelijk voor vermissing"bij de garderobe van een restaurant. Als er junks in de buurt rondzwerven, er vaak jassen worden gestolen en men niemand een oogje in het zeil laat houden, is "de directie" toch aansprakelijk.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder