Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vandalisme


28 september 2002

Vraag nummer: 1153  (oude nummer: 1488)

Sat Apr 21 22:00:42 2001

Geachte heer Van der Putten,

In het magazine "De Begraafplaats" nummer 2, jaargang 2, zomer 2000 hebt u op pagina 29 in een kader aangegeven een voorbeeld van een artikel dat het risico van schade door grafmonumenten of graven voor de (eigenaar) van de begraafplaats minimaliseert.
Bij mij rijst de vraag: Is dit ook van toepassing op vandalisme, m.a.w. Kan de kerkvoogdij ook opdraaien voor de schade als dit het gevolg is van vandalisme of is bovengenoemd artikel ook een vrijwaring voor schade door vandalisme?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ja, in het voorbeeld staat ook vandalisme genoemd. De kerkvoogdij is niet aanspreekbaar, behalve in het geval dat sprake zou zijn van grove schuld of nalatigheid. Bijvoorbeeld als er regelmatig last zou zijn van vandalisme en men blijft telkens maar niet de poort van het kekrhof 's avonds afsluiten, dan kunnen rechthebbenden van graven uiteindelijk ook de kerkvoogdij aansprakelijk stellen. Ondanks een bepaling in het reglement. Men heeft altijd een algemene zorgplicht om naar redelijkheid te voorkomen dat er ongein kan plaatsvinden.Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een bordje "De directie is niet aansprakelijk voor vermissing"bij de garderobe van een restaurant. Als er junks in de buurt rondzwerven, er vaak jassen worden gestolen en men niemand een oogje in het zeil laat houden, is "de directie" toch aansprakelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE