Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tijdelijke steentje verwijderd; grafschennis?

5 maart 2011

Vraag nummer: 24557 (oude nummer: 16496)

mijn ex vrouw heeft het tijdelijke steentje verwijderd van het graf van mijn zoontje ,ik heb de grafrechten,en ik ben bij de politie geweest en zeggen dat ze hier niets aan kunnen doen,maar volgens mij is dit diefstal/grafschennis wat moet ik hier mee?

Antwoord:

Geachte heer,

Het door een onbevoegde persoon verwijderen van een tijdelijk monumentje van een graf, is inderdaad grafschennis als bedoeld in artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel luidt:
Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Het wegnemen van een steentje van een graf is grafschennis.
Het meenemen van een steentje is diefstal.

Mij lijkt dat u wel degelijk aangifte zou moeten kunnen doen. Ik zou het nog maar eens proberen als ik u was. Liefst gewapend met de bon van aankoop van het steentje en foto's van het graf met en zonder steentje.
Als aangifte weer wordt geweigerd, kunt u een klacht indienen. Als de politie uw klacht niet wil aannemen, kunt u een brief schrijven aan de officier van justitie van het betreffende arrondissement.

Maar het blijft lastig. Mij komt helaas erg vaak ter ore dat de politie aan dit soort diefstal geen enkele prioriteit wil geven en allerhande smoezen verzint om maar niets te hoeven doen. Blijf vasthoudend!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder