Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tijdelijk grafmonument verwijderen i.v.m. boomwortels


4 april 2010

Vraag nummer: 7490  (oude nummer: 15615)

M.,
Door een opknapbeurt van een gemeentelijke begraafplaats, is het grafmonument van ons in 1966 overleden zoontje, om praktische redenen,
"tijdelijk"verwijderd. Wij hebben een eeuwigdurend graf. Wij hadden liever gezien dat er vooraf met ons gesproken was over de uit te voeren werkzaamheden. Er zijn boomwortels verwijderd rond het grafje en wij zijn bang dat er geen stoffelijke resten meer zijn.
Vr.Groet
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het met u eens dat het beter geweest zou zijn om u vooraf in te lichten over het tijdelijk wegnemen van het grafmonument.
Het staat wel vaker in beheersverordeningen van gemeentelijke begraafplaatsen dat men monumenten tijdelijk mag wegnemen. Maar er is m.i. wel een verschil of men met een spoedsituatie zit, bijvoorbeeld een begraving in het naastgeleden graf waarbij uw monument dreigt te verschuiven, of wanneer men werkzaamheden op termijn plant. In het laatste geval kan men mensen waarschuwen.

Men mag wel boomwortels rond het grafje verwijderen, maar het graf zelf niet roeren.

Als het u ongerust maakt, adviseer ik om gewoon eens een afspraak te maken met de beheerder van de begraafplaats. Vertel wat uw zorg is en laat u uitvoerig inlichten wat er precies gebeurd is of gebeuren gaat. Ik kan me niet voorstellen dat men de inhoud van het graf geroerd heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >