Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tijdelijk grafmonument verwijderen i.v.m. boomwortels

4 april 2010

Vraag nummer: 7490 (oude nummer: 15615)

M.,
Door een opknapbeurt van een gemeentelijke begraafplaats, is het grafmonument van ons in 1966 overleden zoontje, om praktische redenen,
"tijdelijk"verwijderd. Wij hebben een eeuwigdurend graf. Wij hadden liever gezien dat er vooraf met ons gesproken was over de uit te voeren werkzaamheden. Er zijn boomwortels verwijderd rond het grafje en wij zijn bang dat er geen stoffelijke resten meer zijn.
Vr.Groet
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het met u eens dat het beter geweest zou zijn om u vooraf in te lichten over het tijdelijk wegnemen van het grafmonument.
Het staat wel vaker in beheersverordeningen van gemeentelijke begraafplaatsen dat men monumenten tijdelijk mag wegnemen. Maar er is m.i. wel een verschil of men met een spoedsituatie zit, bijvoorbeeld een begraving in het naastgeleden graf waarbij uw monument dreigt te verschuiven, of wanneer men werkzaamheden op termijn plant. In het laatste geval kan men mensen waarschuwen.

Men mag wel boomwortels rond het grafje verwijderen, maar het graf zelf niet roeren.

Als het u ongerust maakt, adviseer ik om gewoon eens een afspraak te maken met de beheerder van de begraafplaats. Vertel wat uw zorg is en laat u uitvoerig inlichten wat er precies gebeurd is of gebeuren gaat. Ik kan me niet voorstellen dat men de inhoud van het graf geroerd heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder