Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tijd verzakken grafsteen


7 november 2013

Vraag nummer: 36314

Wat kan ik verstaan onder 'verloop van tijd' in de tweede alinea en onder 'vele jaren' in de vierde alinea van uw reactie hierboven?
Toelichting: mijn moeder is drie jaar geleden (augustus 2010) bijgezet in het graf van mijn vader die in 1997 is begraven.
is het acceptabel dat de grafsteen nu al is verzakt?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet niet waar u op reageert, als u het hebt over zinsneden in de tweede en vierde alinea.

Het is duidelijk dat het niet de bedoeling is dat een grafmonument snel verzakt. Binnen 3 jaar zou niet moeten kunnen.

Hoe snel een grafsteen verzakt kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste de bodemgesteldheid, ten tweede toevallige omstandigheden, ten derde het niet vakkundig plaatsen van de steen. Misschien is ook het niet vakkundig sluiten van het graf een oorzaak.

Om dit toe te lichten het volgende.
De ene bodem is slapper dan de andere en op sommige begraafplaatsen duurt het langer voordat de grond weer voldoende inklinkt dan elders. Ik ken begraafplaatsen waar het niet is toegestaan om binnen 4 of 6 maanden na een begrafenis een grafsteen te (her)plaatsen, omdat anders de steen (te) snel zal verzakken. Het inklinken van de bodem heeft tijd nodig.
Wat ik toevallige omstandigheden noem, is bijvoorbeeld de omstandigheid dat recent in buurgraven begraven is, waarbij de wanden van het graf een beetje inzakken waardoor grond weg schuift. Dat is soms niet te voorkomen. Ook tussen een grafbekisting en het zand er om heen zit enige ruimte.
Ten derde kan de steenhouwer geen of niet de juiste fundering gebruikt hebben.
Ten vierde kan een graf soms goed en soms slecht gedicht worden. Als men het goed doet, moet de aarde op de kist telkens een beetje aangestampt worden. Hoe beter dit gebeurt, hoe beter en sneller de grond later zal inklinken.

U moet gewoon eens met de beheerder gaan praten over de situatie en hem vragen wat hij als oorzaak van de verzakking ziet. Misschien acht hij zich verantwoordelijk en zal hij de steen stellen. Misschien kan hij vertellen dat en waarom de steenhouwer geen deugdelijk werk geleverd heeft. Misschien zal hij het gewoon pech noemen. Dat kan misschien een handvat voor verdere actie bieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals de vraag: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >