Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Terugzetten van steen; waarom pas na 4 maanden?

11 september 2011

Vraag nummer: 25979

2 en een half jaar geleden is mijn schoonvader overleden en dit jaar mijn schoonmoeder.
De steen is weggehaald omdat haar naam erbij gezet wordt.
Mijn vraag is: wat is de reden waarom het wettelijk bepaald is, dat de steen pas na 4 maanden teruggeplaatst mag worden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is helemaal geen wettelijke bepaling dat een steen pas na 4 maanden terug geplaatst mag worden.

Echter, sommige begraafplaatsen hanteren wel de regel dat men een grafsteen pas na een bepaald aantal maanden na een begrafenis (terug) mag plaatsen. Dat heeft te maken met de ervaring van die begraafplaats dat het zand op die begraafplaats pas na een bepaald aantal maanden voldoende is ingeklinkt. Als men de steen eerder plaatst, is er een risico dat de steen (relatief snel) verzakt.
Het is dus ter bescherming van het aanzien van de begraafplaats en ter voorkoming van onnodige kosten voor rechthebbenden die dan de steen op korte termijn weer recht moeten laten stellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder