Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn verwijderen grafbedekking en ruimen van graf.


12 april 2007

Vraag nummer: 4759  (oude nummer: 9173)

In vrijwel alle beheersverordeningen voor begraafplaatsen staat een termijn van een jaar genoemd, alvorens tot daadwerkelijke verwijdering van de grafbedekking en eventueel ruiming kan worden overgegaan.

Nu heb ik een voorstel gezien van een beheersverordening waar die termijn van een jaar voor het verwijderen van grafbedekking en het ruimen van een graf teruggebracht is tot 3 maanden.

Mijn vraag aan u is: is dat wettelijk toegestaan.

Met vriendelijke groet,

C.J. Boer.

Antwoord:

Geachte heer,

U stelt de vraag waarschijnlijk omdat u het zelf niet in de wet kunt vinden. Dat heeft een goede reden. Het staat ook nergens, want het is geen wettelijk voorschrift.
Dit 'voorschrift' komt voort uit een overdosis aan mededogen met nabestaanden van de VNG-medewerker die begin jaren '90 het laatste woord en vooral de laatste pen had in de model-verordening van de VNG.

Het is mijns inziens overbodig om te waarschuwen als het monument wordt verwijderd. Of de inhoud van het graf. Het is dus zeker geen wettelijke eis. Zie mijn boek 'Begraving' (uitg. SDU, 2007) of het Thematisch Handboek Lijkbezorging (ook www.sdu.nl).

Het is het logisch gevolg van het niet verlengen van het grafrecht. Wie de overledene bijvoorbeeld nog zou willen herbegraven in een ander graf, moet dat tijdig regelen, net voor de afloop van de termijn van het graf en niet afwachten of het de begraafplaatshouder belieft om over 5 maanden, over 6 jaar of over 45 jaar de steen te verwijderen of het graf te ruimen. Men lijkt dan een soort gratis ligrecht te krijgen: men hoeft pas op het allerlaatste moment in actie te komen. De calculerende burger kan er misbruik van maken.

Wat voor zin heeft het bijvoorbeeld om voormalige rechthebbenden voor de 3e keer te waarschuwen dat de inhoud van het graf gruimd kan worden? De 1e keer is als verlenging wordt aangeboden en men er geen gebruik van maakt. De 2e keer als de grafsteen wordt verwijderd. En dan de 3e keer als de resterende botjes uit het graf gehaald worden. Stel dat iemand dan uiteindelijk zegt "Hé, daar ben ik op tegen. Nu maak ik bezwaar". Wat dan? Wat betekent dat feitelijk? Wat voor rechtsgevolg heeft dat? Ik zou het niet weten. Allemaal troebele situaties.

Ik heb op deze site er al vaak voor gewaarschuwd dat het een gemeente onnodige problemen geeft en ik adviseer iedere begraafplaatshouder die onzin - want dat vind ik het - onmiddellijk te schrappen. Helemaal.
Ik heb er voor diverse particuliere klanten al gretig gebruik / misbruik van gemaakt, wanneer die een grafsteen misten. Want had de gemeente dan keurig gewaarschuwd? Brief geschreven? Nee. Bordjes geplaatst? Aantoonbaar? Bewijs? Nee, vergeten. Er is bijna geen enkele gemeente die deze regels nakomt.
Dat kostte de gemeente die het ongeluk had dat een burger mij in de arm nam, dan wel telkens een paar duizend euro. Dat wil ik u besparen. Ik heb werk genoeg.

Gewoon 1 keer waarschuwen dat als men het aflopende grafrecht niet verlengt het graf en de grafsteen zullen verdwijnen, op een door de begraafplaats te bepalen moment of jaar.

Zie vragen over dit onderwerp in de sub-rubrieken 'Verordening / reglement', 'Grafsteen/monument' en 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >