Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tekst grafsteen enkelvoud/meervoud

22 september 2012

Vraag nummer: 31638

Klopt de aanhef: "hier rust" wanneer er 2 mensen (in dit geval mijn ouders) begraven liggen? Moet dit niet zijn: "hier rusten"?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, u hebt gelijk, als er meerdere overledenen in een graf rusten zou er eigenlijk moeten staan 'hier rusten'.
Maar ja, dat staat raar als er nog maar 1 persoon begraven is. Om de tekst later aan te passen is vaak lastig, omdat het 'hier rust' vaak symmetrisch midden op de steen staat. En na een verlenging niet meer.

Mensen nemen toch vaak geen aanstoot aan deze taalkundige onvolledigheid, omdat men tussen meerdere namen toch onwillekeurig het woordje 'en' denkt.

Wie aan taalkundige zuiverheid hecht kan tussen opvolgende namen ook telkens het woordje 'en' aanbrengen, bijvoorbeeld:

hier rusten
vader (geboren 1-1-1900 / overleden 31-12-1998)
en
moeder (geboren 1-1-1901 / overleden 31-12-1999)
en
...........

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder