Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tarieven en onderhoud grafstenen


18 december 2002

Vraag nummer: 1873  (oude nummer: 2247)

Wed, 18 Dec 2002 11:01

geachte heer van der putten,

gemeente apeldoorn beschikt over 5 openbare begraafplaatsen. de exploitatie wordt uit de tarieven bekostigd. nu wordt gesteld, dat de tarieven alleen gebruikt mogen worden voor het onderhoud van de grafstenen en de 'ruimte op en om de graven', eea overeenkomstig art. 30 uit de beheersverordening. en dus niet het onderhoud over de overige onderdelen van de begraafplaatsen: verharding, hekwerk, dienstgebouwen etc.
de vraag luidt: is deze gedachtengang juist. mag men zich op grond van de beheersverordening erop beroepen, dat de inkomsten uit de tarieven niet ingezet mogen worden dan ander onderhoud dan aan graven en grafmonumenten?

is het mogelijk, dat u vandaag of morgen antwoord geeft? alvast bedankt voor uw reactie,

pamela rusman,
beleidsmedewerker MMO/Groen,
tel. 055-5802827

Antwoord:

Geachte mevrouw Rusman,

De gedachte dat de tarieven alleen gebruikt mogen worden voor het onderhoud van de grafstenen en de 'ruimte op en om de graven', overeenkomstig art. 30 van de beheersverordening, is onjuist.
Ten eerste is geen sprake van een doel-belasting. Dat geldt in principe voor alle belastingen van gemeente en Rijk. De hondenbelasting hoeft niet aan honden te worden uitgegeven, de wegenbelasting niet aan wegen, en de leges grafrechten niet aan graven.
Ten tweede sluit de tekst artikel 30 niet uit dat ook ander onderhoud wordt gepleegd. Er staat slechts wat de gemeente ten aanzien van de gedenktekenen wil onderhouden. Uiteraard moeten ook andere dingen worden onderhouden. En ten derde: het zegt niets over kostendekkendheid. Men zou aan het onderhoud kunnen en mogen verdienen (wat ik niet denk) en men kan bij tekorten niet nog een extra rekening sturen.

Overigens vind ik in het algemeen een bepaling als artikel 30 onverstandig. De meeste gemenetelijke begraafplaatsen doen wel iets aan globaal onderhoud van graven, maar als u(w gemeente) belooft inscripties leesbaar te houden en zo gaat de service wel erg ver.

mr W.G.H.M. van der Putten

18 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >