Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stormschade voor gemeente 2


26 maart 2004

Vraag nummer: 3021  (oude nummer: 4169)

Dank voor uw antwoord.
Alleen blijft de vraag over, als er niets over in de verordening staat vermeldt, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid.

Antwoord:

Geachte heer,

Als er niets over risico of aansprakelijkheid in de verordening staat, dan zou ik als ik u was afwachten of er een claim van de rechthebbende van een graf komt en dan die claim doorspelen naar de WA-verzekeraar. Bij mijn weten heeft elke gemeente een WA-verzekering.

Maar in uw geval ligt het anders.
In artikel 24, lid 1, van uw beheersverordening uit 1999 staat toch dat de grafmonumenten worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende te zijn aangebracht? En dat schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken voor rekening van de rechthebbende is. Daar valt stormschade ook onder. Ik verwijs naar mijn advies van 30 oktober 1998 aan uw gemeente, o.a. over deze bepaling. In mijn brief heb ik bij dat punt ook als reden genoemd het vonnis van de rechtbank Breda uit 1993, waar alle discussie over grafmonumenten mee begonnen is. Die brede discussie was er nog niet in 1998 trouwens. Maar je bent een vóóruitziend adviseur of niet en ik probeer het wel te zijn.

Wellicht hebt u de bepaling in artikel 24 niet zo snel gevonden, omdat het logischer zou zijn als die vlak na artikel 19 zou volgen. Maar dat komt omdat ik commentaar heb gegeven op een eigen concept van uw gemeente. Als ik zelf een geheel nieuwe verordening ontwerp, staat het wat compacter bij elkaar. Uw directeur koos echter voor een andere aanpak. Dat is ietsje minder logisch en helder, maar het klopt wel.

Dus... ik denk dat uw gemeente met het niet hoeven vergoeden van de stormschade in deze twee gevallen de kosten van mijn advies in 1998 ruim terug verdient.
Stormschade is in uw geval zonder enige twijfel het risico van een rechthebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >