Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stormschade voor gemeente 2

26 maart 2004

Vraag nummer: 3021 (oude nummer: 4169)

Dank voor uw antwoord. Alleen blijft de vraag over, als er niets over in de verordening staat vermeldt, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid.

Antwoord:

Geachte heer,

Als er niets over risico of aansprakelijkheid in de verordening staat, dan zou ik als ik u was afwachten of er een claim van de rechthebbende van een graf komt en dan die claim doorspelen naar de WA-verzekeraar. Bij mijn weten heeft elke gemeente een WA-verzekering.

Maar in uw geval ligt het anders.
In artikel 24, lid 1, van uw beheersverordening uit 1999 staat toch dat de grafmonumenten worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende te zijn aangebracht? En dat schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken voor rekening van de rechthebbende is. Daar valt stormschade ook onder. Ik verwijs naar mijn advies van 30 oktober 1998 aan uw gemeente, o.a. over deze bepaling. In mijn brief heb ik bij dat punt ook als reden genoemd het vonnis van de rechtbank Breda uit 1993, waar alle discussie over grafmonumenten mee begonnen is. Die brede discussie was er nog niet in 1998 trouwens. Maar je bent een vóóruitziend adviseur of niet en ik probeer het wel te zijn.

Wellicht hebt u de bepaling in artikel 24 niet zo snel gevonden, omdat het logischer zou zijn als die vlak na artikel 19 zou volgen. Maar dat komt omdat ik commentaar heb gegeven op een eigen concept van uw gemeente. Als ik zelf een geheel nieuwe verordening ontwerp, staat het wat compacter bij elkaar. Uw directeur koos echter voor een andere aanpak. Dat is ietsje minder logisch en helder, maar het klopt wel.

Dus... ik denk dat uw gemeente met het niet hoeven vergoeden van de stormschade in deze twee gevallen de kosten van mijn advies in 1998 ruim terug verdient.
Stormschade is in uw geval zonder enige twijfel het risico van een rechthebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder