Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stormschade variant (omvallen grafsteen en schade buurgraf)

8 april 2010

Vraag nummer: 7505 (oude nummer: 15630)

Geachte heer van der Putten,

Mijn vraag betreft een variant op stormschade.
Tengevolge van zware storm is onze grafsteen omgevallen en is er schade ontstaan aan een naburig graf.
In de "grafrecht overeenkomst" met het kerkbestuur is er sprake van een verzekering tegen grafmonumenten schade.
Directe stormschade is niet verzekerd, echter vervolg schade wel.
Dit betekent dat wij geen vergoeding krijgen voor de schade maar de eigenaar van het naburig graf wel.
De eigenaar van het naburig graf claimt nu echter een aanzienlijk hoger bedrag dan het bedrag dat door het kerkbestuur volgens de ” grafrecht overeenkomst” bij schade wordt uitgekeerd.
Kan de houder van het naburig graf een hoger bedrag claimen bij het kerkbestuur, of bij ons?

Met vriendelijke groet,

D.R

Antwoord:

Geachte heer,

U zult waarschijnlijk 'gevolgschade' bedoelen; vervolgschade is iets anders.

Even bij het begin beginnen. Als 'uw' grafsteen omwaait en schade veroorzaakt aan het grafmonument van anderen, kunnen die anderen u natuurlijk aansprakelijk stellen voor de schade. Ongeacht hoe hoog of hoe laag die schade is. U kan misschien zelf ook niets aan die schade doen, maar het is wel uw risico als eigenaar; u bent aansprakelijk.

Het is aardig als het kerkbestuur een verzekering tegen gevolgschade aan grafmonumenten heeft. Dat kan een deel of misschien het geheel vergoeden van de schade die u moet vergoeden.
Waarschijnlijk gaat het om een verzekering van Donatus. Die is gespecialiseerd in kerkelijke goederen en verzekeringen voor kerkelijke begraafplaatsen. Ik heb er in het verleden wel eens stukken van gezien en meen mij te herineren dat men hele kleine bedragen niet vergoedt en hoge ook niet. Details weet ik niet meer.

Maar u bent natuurlijk aansprakelijk voor de werkelijke schade. Dat wordt niet beperkt door wat een verzekeraar uitkeert of niet. Dus het antwoord op uw vraag is: ja, de houder van het naburig graf kan een hoger bedrag claimen bij het kerkbestuur of bij u, dan dat de verzekering vergoedt.

Dat de eigenaar van het naburig graf een fors bedrag claimt, kan dus. Maar hij kan geen fictieve schade vorderen, alleen feitelijke schade. Hij zal dus met bewijs zoals een rekening van een steenhouwer en een betalingsbewijs zoals een rekeningafschrift op de proppen moeten komen.
Maar u kunt ook zelf bij 1 of 2 steenhouwers navraag doen wat een reparatie van die schade zo ongeveer zou kunnen kosten. Als de 'buurman' bijvoorbeeld 1.500,- vraagt en de steenhouwers die u raadpleegt zeggen (en dat moeten ze dan ook opschrijven, liefst in een offerte) dat het voor 700,- of 800,- kan, hoeft u niet meer dan 800,- te betalen. U kunt de buurman dan laten zien dat hij beter naar een ander kan gaan. U hoeft geen extreem hoge rekening te vergoeden als anderen beduidend goedkoper zouden zijn geweest.
Er zit wel een marge in; als iemand een rekening heeft voor 1.500,- en u een offerte voor 700,-, dan is een vergoeding door u tot 1.000,- van die 1.500,- misschien ook nog redelijk en 700,- weer onredelijk voor de andere partij. Maar boven de 1.000,- is het weer onredelijk voor u.

Als u zelf een WA-verzekering hebt, kunt u de vordering van de 'buurman' ook bij uw eigen verzekering melden. Dat zou mijn eerste stap zijn, als ik met een dergelijke situatie te maken zou hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder