Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stormschade graf

25 januari 2007

Vraag nummer: 4602 (oude nummer: 8744)

Tijdens de storm van 18 januari jl. is de grafzerk van mijn grootouders op twee andere graven gevallen. Niet alleen het graf van mijn grootouders, maar ook de andere graven zijn flink beschadigd (o.a. de marmeren platen zijn stuk gegaan). Dit is een flinke kostenpost. Het graf van mijn grootouders is 'ons eigendom'. De verzekeraar weigert onze schade, noch de schade aan de andere twee graven te vergoeden en beroept zich daarbij op overmacht. Ook bij eigenaar van de grond (stichting kerkhof) kregen we nul op het request. Betekent dit nu dat wij zélf dit enorme schadebedrag moeten voldoen? Of is er nog een andere mogelijkheid?

Antwoord:

Geachte heer,

Het omvallen van het grafmonument van 'uw graf' is uw eigen risico.
De eigenaar van de begraafplaats kan er niets aan doen als de verbindingen van uw grafmonument blijkbaar niet meer deugdelijk zijn.

Ik weet niet wat voor soort verzekering u hiervoor zou willen aanspreken. Dit valt niet onder een gewone WA of inboedelverzekering. Er bestaan wel speciale grafmomnumentverzekeringen, maar die zijn relatief duur. En ze verzekeren vaak alleen nieuwe monumenten (die niet zo snel omvallen, dus dat is vrij zinloos).

U bent ook aansprakelijk voor de schade aan de buurgraven. Het is immers uw grafmonument dat ondeugdelijk is gebleken en dat de schade heeft veroorzaakt.

Sommige begraafplaatsen kennen ook een collectieve verzekering, maar de uw blijkbaar niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder