Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stormschade (boom op grafmonument)

27 januari 2003

Vraag nummer: 1956 (oude nummer: 2338)

Mon, 27 Jan 2003 11:08

Tijdens de storm in oktober 2002 is er een boom op het
grafmonument van mijn vader terecht gekomen.
Is de schade te verhalen op de eigenaar van de begraafplaats?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel zijn de kosten voor eigen rekening van de rechthebbende op het graf, tenzij aangetoond kan worden dat de houder van een begraafplaats (gemeente of kerkgenootshap of andere eigenaar) sterk nalatig is geweest bij het onderhoud van het bomenbestand en daardoor een gevaarlijke situatie heeft gecreƫerd.

Zie vraag 2038 "Schade door boom op kerkhof" van 16 november jongstleden.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 januari 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder