Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Storm schade; wie is verantwoordelijk? 2

18 november 2013

Vraag nummer: 36439

N.a.v de vraag vorige week over stormschade vraag nr: 36391 nog het volgende:
De schade welke is veroorzaakt is door omgewaaide bomen [13 stuks] van 20-25 meter hoog,op de begraafplaats. Nu zegt de gemeente dat men als rechthebbende aansprakelijk is,is dat bij omgewaaide bomen ook het geval ,terwijl men redelijker wijs kan aannemen dat zulke hoge bomen bij deze harde wind omgaan.
Wie draait nu voor de schade op.

Antwoord:

Geachte heer,

De houder van de begraafplaats moet aantonen voldoende groot onderhoud aan de bomen uit te voeren of te laten voeren, om niet aansprakelijk te zijn voor de schade. Onder voldoende vaak onderhoud wordt meestal eens in de drie jaar verstaan.

Misschien is het zo dat volgens de beheersverordening van de gemeentelijke begraafplaats het risico van schade aan grafmonumenten bij de rechthebbenden op de graven ligt - ik kan dat nu niet nakijken - maar dat geldt alleen als de begraafplaatshouder ook van zijn kant voldoende doet om schade te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat een begraafplaatshouder nooit aan groot onderhoud van het bomenbestand doet met de gedachte dat alle schade toch niet zijn risico is. Want die gedachte is fout. Als bomen regelmatig op dood hout worden gecontroleerd en er toch een keer een tak afwaait, tja, dat is het risico van een rechthebbende. Maar het omwaaien van een groot aantal hele bomen roept de vraag op of deze bomen niet te oud en te kwetsbaar waren. Of ze niet eerder vervangen hadden moeten worden, of iets anders gedaan had moeten worden.

Ik zou u adviseren om 1 of liefst 2 hoveniers een klein rapportje op te laten maken over de situatie van vergelijkbare bomen (ik neem aan dat de omgewaaide inmiddels weggehaald zijn) op de begraafplaats. Als de bomen niet goed onderhouden zijn en te oud zijn, is er zeker een mogelijkheid om de gemeente verantwoordelijk te houden voor de schade aan monumenten.

Er is sinds 2011 een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten. Maar dat maakt voor de verantwoordelijkheid van de begraafplaatshouder en van de rechthebbende op een graf geen verschil. Alleen kan het zo zijn dat een derde, de eigenaar van het monument, de gemeente aansprakelijk kan stellen voor de schade aan het monument. Als de rechthebbende en de eigenaar verschillende personen zijn, is het verstandig om samen de gemeente aansprakelijk te stellen.

Zie: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder