Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stelen van bloemen van een graf

27 oktober 2003

Vraag nummer: 2582 (oude nummer: 3267)

geachte Heer van der Putten Ik ben beheerder van begraafplaats "Het Lentfert" in de Gemeente Rijssen-Holten. ik heb op dit moment met een familie te doen die onderling ruzie hebben, er worden bloemen gelegd door de kinderen op het graf van Vader, die worden door anderen kinderen weer verwijderd. er zijn al verschillende aangiftes gedaan bij de Politie. mijn vraag is; wie mag nou eigenlijk wel, en wie er mag geen bloemen op het graf leggen ?? met vriendelijke groeten J Nijzink

Antwoord:

Geachte heer Nijzink,

De rechthebbende op het graf is de persoon die in principe beslist wat er op het graf komt en wat niet. Dat geldt in eerste instantie voor het monument, maar in tweede instantie ook voor andere voorwerpen zoals bloemen. Maar niet altijd en in alle gevallen.

Ik ken het geval van een graf van een man, welk graf op naam staat van zijn vrouw en waar onenigheid was met de ouders van die man, die ook van alles met het graf wilden. Wat de vrouw niet wilde. Het liep allemaal hoog op. Er vielen nog net geen nieuwe doden bij, maar dat was meer geluk dan wijsheid. De ouders hebben uiteindelijk bij de kantonrechter gedaan gekregen dat zij wekelijks een bloemstuk op het graf van hun zoon mogen leggen, wat de vrouw moet gedogen. Maar ja, de uitvoering van het vonnis is weer een apart probleem.

Als beheerder van een begraafplaats kun je niet elke moment van de dag toezicht houden en ook niet mensen er van weerhouden om bloemen te leggen of weg te halen. Afgezien van de vraag of je dat zou willen of niet.
Mij lijkt dat het leggen van bloemen op het graf van vader door kinderen toegelaten moet worden. Als andere kinderen de bloemen weghalen, is het terecht dat aangifte wordt gedaan. Men moet de zaak dan maar eens aan de politierechter voorleggen. Ik ken wel een voorbeeld van iemand die wegens diefstal van bloemen is veroordeeld.
Ik denk dat u als beheerder niet tegen een van beide partijen op moet of kunt treden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder