Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Steen vervangen (maar graf staat niet op naam)


28 maart 2008

Vraag nummer: 5322  (oude nummer: 10529)

Geachte mr. van der Putten,
Onze grootmoeder is in 1933 bij de kerk in het dorp Middelaar begraven. De familie wil een nieuwe grafsteen plaatsen, maar er is niemand die eigendoms papieren van dit graf heeft. Kun je daar problemen mee krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, daar zou je problemen mee kunnen krijgen. Maar dat is zo opgelost.

Het was vroeger zo op veel begraafplaatsen, dat er geen papieren werden afgegeven. Dat is pas sinds 1991 wettelijk verplicht. In zo'n dorp als Middelaar - ken het toevallig - is het heel goed denkbaar dat het vroeger alleen in de boeken van de parochie werd ingeschreven, maar er bewijs van werd verstrekt in de vorm van een grafbrief of zo, maar alleen een kwitantie voor de betaling. En soms dat niet eens. Men kende elkaar en wist dat het wel goed zat.

Maar de tijden veranderen, betrokkenen zijn inmiddels zelf overleden. En dan zijn papieren wel zo handig.
U kunt de begraafplaatshouder vragen om het graf op uw naam over te schrijven. Dan hebt u ook het recht om de grafsteen te vervangen. En natuurlijk moet u een schriftelijk bewijs van de overschrijving vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >