Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Spelfout op grafsteen

7 november 2002

Vraag nummer: 1459 (oude nummer: 1815)

Mon Apr 29 22:35:28 2002

Mijn moeder is in jan. 2002 overleden en is te graf gelegd bij haar al overleden zoon. De grafsteen is inmiddels terug geplaats . Het opschrift had moeten moeten zijn W.J. maar is geworden W.G., dus het is fout. Zijn voorstel is om de grafsteen weer te verwijderen en naar italie voor zes weken te sturen, en daar zal dan al het opschrift worden uitgeslepen inc. de inge bladgouden naam + tekst van de al overleden zoon (mijn broer).
Wat inhoud dat de grafsteen dunner word.
Mijn vraag is moet ik met dit voorstel akkoord gaan?
Ik ben niet blij met dit besluit, wegens die ene domme fout moet alle tekst worden verwijderd, en de steen wordt dunner, en is dus zes weken verwijderd, dit is erg emotioneel voor ons.
En ondanks het enormen totalen bedrag (euro 1296,46).
Denkt hij nog dat hij hier het slachtoffer is. Het bedrag is nog niet in rekening gebracht. Mijn vraag is uiteindelijk moet ik hier mee akkoord gaan of weet u nog meschien een andere oplossing?
We wachten op u hopelijk spoedige bericht.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
De fout is natuurlijk heel vervelend. Ten eerste moet duidelijk zijn dat de fout door de leverancier is gemaakt en niet uw eigen vergissing. Als de fout door de leverancier of zijn uitvoerende elders is gemaakt, hoeft u niet zonder meer te accepteren dat de steen dunner wordt doordat er alle letters van af moeten. Een dunnere steen is veel goedkoper dan een dikkere. Om een idee te geven: vandaag kreeg ik toevallig 2 offertes onder ogen van 2 liggende stenen: de een 8 cm dik en de andere 10 cm dik. Het prijsverschil van die dikte was 420,- Euro, inclusief BTW. Hier ging het om een zerk van ongeveer 1 bij 2 meter. Als het gaat in uw geval gaat om een staande steen is er minder materiaal nodig en zijn de kosten / prijsverschillen ongeveer de helft.Dat de steen enige tijd weer afwezig is, is onontkoombaar. Maar ik zou de leverancier voor de keuze plaatsen om of een geheel nieuwe steen van de juiste dikte e.d. te leveren, dan wel op de bestaande steen een korting te geven: ongeveer 400,- euro als het een liggende steen is en 200,- euro bij een staande steen.Mij lijkt dat u met minder geen genoegen hoeft te nemen.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder