Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schoonzus doet niets aan het graf

8 april 2008

Vraag nummer: 5340 (oude nummer: 10590)

Mijn schoonzus doet niets aan het graf van de overledene, er is niets geregeld en ze gaat vermoedelijk ook niets regelen. Kunnen wij als familie iets doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het hangt er van af wat de familie onder 'iets doen' verstaat.

Alleen de rechthebbende op het graf (de persoon op wiens naam het graf staat, meestal de persoon die de begrafenis heeft geregeld) mag een grafmonument plaatsen. Stel dat de familie een steen wil plaatsen, dan is toestemming van de rechthebbende nodig. De rechthebbende is ook de enige persoon die vergunning voor een monument kan vragen.

Als men onder 'iets doen' verstaat het bijhouden van het graf in de zin van het verwijderen van onkruid, dan is daar geen bezwaar tegen. Maar als men bijvoorbeeld een grafbeplanting wil aanbrengen geldt weer hetzelfde als voor een grafmonument: de rechthebbende kan het weg (laten) halen.

In bepaalde verhoudingen kan het onrechtmatig zijn dat een rechthebbende geen passend grafmonument plaatst of toestaat. Bijvoorbeeld als het gaat om het graf van een ouder, waarbij er voldoende geld in de nalatenschap is om een monument te bekostigen, alle kinderen een monument wensen, maar wanneer één kind - dat toevallig rechthebbende is - dwars ligt. Maar als dat kind erg dwars ligt, is medewerking alleen via de rechter af te dwingen. Bijvoorbeeld de beheerder van de begraafplaats kan nooit zomaar zeggen "Ach, zetten jullie maar een monument"; ook hij is gebonden aan de rechthebbende, die het (alleen)recht heeft.

Als de schoonzus niets wil doen aan het graf van haar overleden man en als de broers en zussen van de man dat niet acceptabel vinden, wordt het al weer een stuk moeilijker om iets af te dwingen. Dan is het primair haar verantwoordelijkheid.

Het is dus best een lastige situatie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder