Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade verhalen op steenhouwer


31 januari 2008

Vraag nummer: 5177  (oude nummer: 10235)

In 1995 hebben wij, een steenhouwerij, een grafmonument (dat niet door ons geleverd was in 1991) gelicht voor een bij begrafenis. Nu worden wij gebeld dat door storm de letterplaat voorover is gevallen en hierbij schade heeft veroorzaakt aan de beide dekplaten. De familie stelt ons aansprakelijk omdat het monument niet deugdelijk zou zijn terug geplaatst. Is dit reeel ?
Natuurlijk wil je klanten tevreden stellen, maar ligt de verantwoordelijkheid bij ons?
Hilda

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wie schade claimt zal aan moeten tonen of ten minste aannemelijk moeten maken dat er een causaal verband is. In gewoon Nederlands: men zal aan moeten tonen dat het uw schuld is. Omdat u iets verkeerd hebt geplaatst of gemonteerd of per ongeluk hebt beschadigd.

Op het eerste gezicht lijkt het mij niet aannemelijk dat er in dit geval een verband is. Als u een steen licht, lijkt mij dat de letterplaat gewoon op zijn plaats is blijven zitten. Ik neem althans aan dat het om een staande kopsteen gaat. En het tijdsverloop sinds 1995 is zodanig groot, dat er mijns inziens ook geen verband meer te leggen is. Er zijn inmiddels tientallen stormen over de begraafplaats geraasd en waarom zou de schade deze keer het gevolg zijn van uw handelen? Dat lijkt niet waarschijnlijk.

Ik zou als buitenstaander dan eerder denken dat de leverancier van de steen geen goed werk heeft geleverd.
Maar ook als buitenstaander en zonder de situatie te kennen, denk ik ook dat het niet onmogelijk is dat er na 16 jaar iets met een grafmonument kan gebeuren. De meeste eigen graven worden voor 20 jaar uitgegeven; een grafsteen hoeft niet voor de eeuwigheid te worden gemaakt, maar zou tenminste de termijn van 20 jaar vol moeten kunnen maken. Nu is er na 16 jaar een incident. Vervelend, jammer, maar het klinkt ook een beetje als gewoon pech. In juridische termen is dat een eigen risico van de rechthebbende op een graf.

Ik denk dat u de aansprakelijkheid mag afwijzen. Het is vervolgens aan degene die u aansprakelijk stelt om keihard aan te tonen dat de schade is het gevolg is van uw handelen, bijvoorbeeld aan de hand van een overtuigend gemotiveerd rapport van een onafhankelijke deskundige.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >