Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schade storm/omvallen steen buurman

26 januari 2007

Vraag nummer: 4605 (oude nummer: 8752)

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen woensdag trof mijn moeder het eigen graf van mijn vader aan met hierop de omgevallen steen van de buurman. Na het verwijderen van de steen door de grafdelver van het terrein, blijkt mijn vaders steen beschadigt te zijn. Het monument ligt er pas een jaar en was voor dit incident onbeschadigd. Hoe moeten we nu e.e.a. in werking zetten om schade te verhalen en bij wie de begraafplaats of de nabestaanden van de buren? Het betreft De Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam.
Mvg, Nicole Dijkman

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende op het buurgraf is de persoon die aansprakelijk is voor de schade aan het monument op het graf van uw vader.
Het is jammer dat de grafdelver van het terrein de steen van het buurgraf al weg heeft gehaald. Het zou goed zijn om eerst wat foto's te maken. Ook nu zou ik u dat nog adviseren, om de schade vast te leggen. Biet alleen het eigen graf, maar ook het buurgraf fotograferen.
Ik zou als ik uw moeder was snel in overleg treden met de administratie van De Nieuwe Ooster. Er moet een (korte) verklaring/beschrijving komen van die grafdelver wat hij heeft aangetroffen, namelijk dat het buurmonument op het graf van uw vader lag. En de naam en het adres van de rechthebbenden van het buurgraf, zodat u die aansprakelijke kunt stellen voor de schade.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder