Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade grafsteen door storm


10 april 2006

Vraag nummer: 4369  (oude nummer: 7844)

Geachte heer v.d. Putten,
Ik ben beheerder van een Katholieke begraafplaats in Hxxxx. Ik blijf het een moeilijke situatie vinden als er schade is door storm. Wie draait er op voor de schade; wij als begraafplaats of de rechthebbende van het graf? Het gaat om een familiegraf.

Vriendelijke groet,

Luuk Buijs

Antwoord:

Geachte heer Buijs,

Normaal is schade door storm een risico voor de rechthebbende. Áls men de juiste bepalingen in het beheersreglement heeft staan. Maar als u voor uw begraafplaats altijd nog het reglement uit 1976, gewijzigd in 1989, hanteert, dan hebt u de juiste bepalingen niet. Het zit een beetje verstopt in het eerste lid van artikel 8, waar het gaat om het herstellen of vernieuwen van zaken. Maar dat is in artikel 8 veel te vlak geformuleerd, omdat het daar meer gaat om verzakking en andere slijtage door de tijd.
Dat wil niet zeggen dat de schade dan zonder meer voor rekening van het parochiebestuur moet komen. Maar wel dat men in een eindeloze discussie met nabestaanden terecht kan komen.

Het is mijns inziens ook logisch om het risico voor stormschade bij de rechthebbende te laten liggen. De begraafplaats is niet in staat om maatregelen te treffen om de schade te voorkomen. Zij kan de weergoden niet beïnvloeden en zij kan zelf geen monumenten veranderen om ze steviger te zetten en dergelijke. Een rechthebbende heeft soms wél de mogelijkheid om schade te voorkomen. Als een steen wat wankel staat, kan en mag hij die vast laten zetten. De begraafplaats moet er met zijn vingers van af blijven, tenzij het een acuut gevaarlijke situatie is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >