Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schade grafsteen buurgraf

21 januari 2015

Vraag nummer: 41275

Op een van onze begraafplaatsen is door de sterke wind ? een letterstuk (kopstuk) omgevallen, dit letterstuk is tegen een ander letterstuk gevallen, beide letterstukken zijn beschadigd en liggen omver. De vorige rechthebbende is in 2007 overleden, maar iemand anders in de familie is destijds aangeschreven en deze heeft de rechten verlengd.(betaald) Omdat het al een ouder graf is,(voor de nieuwe wet) is er toen niet opgenomen wie de eigenaar van de steen is. Wie is er nu aansprakelijk voor de schade, de rechthebbende (de veroorzaker) of de gemeente ? Want de rechthebbende van het andere graf wil natuurlijk de schade hebben vergoed aan zijn monument. Met vr gr XX (beheerder begraafplaats)

Antwoord:

Geachte heer,

De risicoaansprakelijkheid ligt bij de eigenaar van de grafsteen. Als u die niet kent zou er gewoon maar van uitgaan dat de rechthebbende op het graf ook de eigenaar van de steen is. Als het niet zo is, vertelt hij het wel...
Zie: Van wie is de grafsteen?


Misschien is die persoon er wel voor verzekerd, omdat hij of zij een WA-verzekering heeft. Daar kan het in principe onder vallen. Ik ken er althans een voorbeeld van. De verzekering zegt in eerste instantie dat het er niet onder valt; dat zeggen ze altijd bij elke schade. Maar als je aandringt geven ze wel toe dat het wel zo is of maken ze zogenaamd een uitzondering. Onzin, het valt er gewoon onder.

De gemeente zelf heeft geen schade en veroorzaakt geen schade, dus is eigenlijk geen partij in deze kwestie. Het is uw 'burgerplicht' als begraafplaatshouder om naam en adres van de rechthebbende van het graf met het omgevallen kopstuk door te geven aan de gedupeerde partij en dan moeten zij het onderling maar uitzoeken.

Ook artikel 25 van uw beheersverordening is een beetje van toepassing. De rechthebbende is verantwoordelijk voor goed onderhoud van het grafmonument en dan kunt u later de rechthebbenden van beide graven er op aanspreken dat ze de schade herstellen.
Het is jammer dat in artikel 25 niet staat dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor schade. Dat is ook wat ik telkens bij cursussen zeg: de verordening (VNG-model) is niet zakelijk genoeg. Ook bijvoorbeeld het feit dat er geen sanctie staat op het niet-betalen van rekeningen vind ik een grote leemte in VNG-model.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder