Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schade door boom op kerkhof

26 november 2002

Vraag nummer: 1672 (oude nummer: 2038)

Sat, 16 Nov 2002 12:34

Een bij de zware storm van onlangs heeft schade veroorzaakt aan een grafsteen, doordat een boom of tak daarvan van de boom afgerukt is en een grafsteen raakte en beschadigde.
Is dit overmacht? Is dit schade waarvoor de begraafplaats aansprakelijk is, nu de boom van het kerkhof was? Is deze verhalen van schade op de begraafplaats uitgesloten op grond van de bepaling dat schade door de rechthebbende op het graf moet worden hersteld?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan op uw vraag geen antwoord weten zonder 2 dingen te kennen of te weten:
- het beheersreglement of de beheersverordening van de begraafplaats;
- wat de begraafplaats doet aan het gezond houden van het bomenbestand.

Als in de beheersverordening of het beheersreglement staat dat schade als gevolg van storm e.d. voor risico van de rechthebbende op een graf is, dan is de schade in beginsel voor de rechthebbende.

Echter, de begraafplaats heeft een algemene zorgplicht om haar terrein goed te onderhouden. Als zij bomen op het terrein heeft staan, moet ze er regelmatig (niet elke week of elke maand, maar wel eens in de paar jaar) naar laten kijken door een deskundige, zoals een hoveniersbedrijf om te kijken of er geen dood hout uit moet, iets moet worden gesnoeid, etc. Als het onderhoud matig is, heb je een twijfelgeval. Als er veel meer grote takken gevallen zijn en er schade is aan meer bomen en monumenten heb je een indicatie dat het onderhoud niet goed was. En dan is mijns inziens de begraafplaats wel aansprakelijk te stellen. Tenzij de begraafplaats kan aantonen (door correspondentie, factuur e.d.) het onderhoud wel regulier te hebben laten uitvoeren door een deskundig bedrijf. Hoe vaak onderhoud zou moeten plaatsvinden, hangt waarschijnlijk af van het type en de grootte en ouderdom van de bomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 november 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder