Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade door boom op kerkhof


26 november 2002

Vraag nummer: 1672  (oude nummer: 2038)

Sat, 16 Nov 2002 12:34

Een bij de zware storm van onlangs heeft schade veroorzaakt aan een grafsteen, doordat een boom of tak daarvan van de boom afgerukt is en een grafsteen raakte en beschadigde.
Is dit overmacht? Is dit schade waarvoor de begraafplaats aansprakelijk is, nu de boom van het kerkhof was? Is deze verhalen van schade op de begraafplaats uitgesloten op grond van de bepaling dat schade door de rechthebbende op het graf moet worden hersteld?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan op uw vraag geen antwoord weten zonder 2 dingen te kennen of te weten:
- het beheersreglement of de beheersverordening van de begraafplaats;
- wat de begraafplaats doet aan het gezond houden van het bomenbestand.

Als in de beheersverordening of het beheersreglement staat dat schade als gevolg van storm e.d. voor risico van de rechthebbende op een graf is, dan is de schade in beginsel voor de rechthebbende.

Echter, de begraafplaats heeft een algemene zorgplicht om haar terrein goed te onderhouden. Als zij bomen op het terrein heeft staan, moet ze er regelmatig (niet elke week of elke maand, maar wel eens in de paar jaar) naar laten kijken door een deskundige, zoals een hoveniersbedrijf om te kijken of er geen dood hout uit moet, iets moet worden gesnoeid, etc. Als het onderhoud matig is, heb je een twijfelgeval. Als er veel meer grote takken gevallen zijn en er schade is aan meer bomen en monumenten heb je een indicatie dat het onderhoud niet goed was. En dan is mijns inziens de begraafplaats wel aansprakelijk te stellen. Tenzij de begraafplaats kan aantonen (door correspondentie, factuur e.d.) het onderhoud wel regulier te hebben laten uitvoeren door een deskundig bedrijf. Hoe vaak onderhoud zou moeten plaatsvinden, hangt waarschijnlijk af van het type en de grootte en ouderdom van de bomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 november 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >