Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schade aan grafsteen door wortels (NB Let op de eigendomsvraag)

18 februari 2016

Vraag nummer: 45277

Bij het graf van mijn moeder staat een boom en door de wortels van
de boom is het graf beschadigd.
Kan ik daar de Gemeente aansprakelijk voor stellen ?

B.v.d.
José van den Hoven

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat kunt u doen. Baat het niet, schaadt het niet. Nee heb je, ja kun je krijgen. Zo kijk ik tegen zo'n situatie aan.
Maar of je nu echt recht zou hebben op vergoeding van schade, is een vraag die waarschijnlijk een genuanceerd antwoord oplevert, als je je er in gaat verdiepen.

Ten eerste is het zo dat de gemeente in de beheersverordening of een uitvoeringsregeling de verantwoordelijkheid en het risico voor schade aan een grafmonument bij de rechthebbende kan leggen. U schrijft niet om welke gemeente het gaat; dan kan ik dat niet nakijken. De kans is echter groot dat zo'n regeling bestaat.

Voorts is het zo dat schade door wortels niet van de ene dag op de andere ontstaat. Wat hebt u dan zelf gedaan om (verdere) schade te voorkomen? Hebt u zelf eerder bij de gemeente geklaagd over de situatie en aangegeven dat u bang bent dat schade zou ontstaan. Als u dat gedaan hebt en de gemeente negeert die waarschuwing, dan staat u nu sterk! Ook als de gemeente in een verordening verantwoordelijkheid bij voorbaat afwijst. Maar dat moet u dan ook kunnen aantonen door middel van correspondentie. Als u alleen kunt zeggen "Dat heb ik ooit wel eens gezegd tegen een medewerker van de gemeente die ik toevallig op de begraafplaats trof" dan hebt u te weinig in handen.

U moet nu sowieso maatregelen nemen om vergroting van de schade te voorkomen. Of dat dat kan, hangt af van de uitvoering van het monument.

Ten derde is er nog het punt of u wel degene bent die schade heeft. In 2010 en 2011 is de Wet op de lijkbezorging zo veranderd dat het eigendom van een grafmonument niet meer automatisch door natrekking toeviel aan de eigenaar van de begraafplaats en indirect aan de rechthebbende op een graf. De eigenaar van de steen is en blijft sinds 2011 de persoon die de steen destijds gekocht en betaald heeft en dat kan aantonen. Of diens erfgenamen.
Stel dat het gaat om een graf van uw vader en uw moeder heeft het graf gehuurd en de grafsteen gekocht, dan is uw moeder degene die nu de schade heeft. Als uw moeder inmiddels ook is overleden, dan zijn de erfgenamen van uw moeder nu de eigenaren van de steen. Slechts de eigenaren (samen) kunnen schade hebben. Maar dan moet u wel kunnen aantonen eigenaar te zijn. Dat zou ik althans zeggen als ik de gemeente of diens verzekeraar was. U zult dan minimaal een factuur of betalingsbewijs moeten hebben, op uw naam op naam van iemand van wie u erfgenaam bent.

Zie ter toelichting andere vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument' van de rubriek 'Begraven'. Met name vragen over het eigendom van gedenktekens en monumenten uit de jaren 2009-2011, toen dit een actueel thema onder begraafplaatsbeheerders was.
Ook eind 2002 was het actueel, na een arrest van de Hoge Raad.

Zie ook de video: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder