Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Richtlijnen voor grafsteen verplaatsen

1 januari 2005

Vraag nummer: 3573 (oude nummer: 5274)

Zijn er richtlijnen mbt het tijdelijk verplaatsen van een grafsteen omdat er ruimte nodig is om het aangrenzende graf in gebruik te nemen, of om iemand bij te zetten?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Hier zijn geen landelijke richtlijnen voor. Wat fysiek wel of niet kan verschilt immers feitelijk sterk per begraafplaats. De houder van een begraafplaats is als enige bevoegd om te beslissen wat op diens terrein wel of niet mogelijk is of toegelaten wordt. Dat behoort gewoon tot het beheer.

Vaak staat ook in de beheersverordening of het beheersreglement van een begraafplaats dat een grafbedekking tijdelijk afgenomen kan worden, als dit nodig is voor een begraving in het buurgraf. Dat is dan trouwens ook in het belang van de rechthebbende van dat graf(monument) zelf, omdat het monument anders kan verzakken of zelfs in het open buurgraf kan schuiven. Het hoeft strikt genomen niet in het reglement of de verordening te staan omdat het tot de algemene beheerstaak van de houder van een begraafplaats behoort, maar dat het er in staat kan veel overbodige discussie voorkomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder