Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Regels voor namen op grafstenen

16 december 2015

Vraag nummer: 44579

Zijn er wettelijke of algemene eisen gesteld aan de tekst die op een grafsteen mag staan en in het bijzonder aan de namen? Gebruikelijk lijkt te zijn de naam van de begravene(n) te plaatsen, maar wat als ook de namen van degene(n) die voorheen in hetzelfde graf hebben gelegen geplaatst zijn, terwijl overledenen vanwege verjaring geruimd zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen landelijke, wettelijk of algemene eisen ten aanzien van de tekst of afbeeldingen op grafmonumenten.
Wat wel of niet kan of mag qua vorm en tekst van grafmonumenten op een begraafplaats, wordt geregeld in of krachtens de beheersverordening of het beheersreglement van die begraafplaats. Vaak staat het in een uitvoeringsregeling van de verordening of het reglement.

Er zijn vaak geen detailleerde regels voor teksten maar wel lokale gebruiken, die kunnen afwijken van wat elders gebruikelijk is. Ik ken bijvoorbeeld plaatsen waar, als een man of vrouw overlijdt, diens echtgenote of echtgenoot ook op de steen vermeld wordt. En plaatsen waar dat niet gebeurt. Dat kan dus alle twee.

Ik ken ook voorbeelden waar namen van personen die vroeger in dat familiegraf gelegen hebben, nog steeds op de grafsteen vermeld worden. Daar is niets op tegen.
Ik kan mij niet herinneren ergens ooit regels voor de tekst op grafmonument gezien te hebben, die verbieden om andere namen op een steen te zetten dan personen die daar begraven zijn of wiens as daar is bijgezet.

Zie ook andere vragen over de teksten en afbeeldingen op grafmonumenten in de subrubriek 'Grafsteen / monument' van de rubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder