Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regels omtrent beplanting 5


23 oktober 2020

Vraag nummer: 61823

Geachte heer van der Putten,
Ik heb inmiddels de beheerder gesproken van Westgaarde. Hij heeft navraag gedaan bij zijn medewerker en het komt erop neer dat ze toch een wat verkeerde inschatting hebben gemaakt met het weghalen van onze buxusbeplanting en te rigoureus te werk zijn gegaan. De beheerder erkent dat. Ik heb aangegeven dat wij als naasten zelf willen zorgdragen voor een nieuwe soortgelijke haagbeplanting op kosten van de uitvaartonderneming / begraafplaats. De beheerder zegt nu ineens dat op grond van het reglement de nieuwe beplanting niet hoger mag zijn dan 60cm. Dit reglement hebben wij nooit gehad. Ik heb verzocht mij dat toe te sturen.
Maar het is wel zeer vervelend want als wij nu overgaan tot nieuwe beplanting dan zitten we met veel lagere boompjes dan wij hadden.
Ik zou graag willen weten van u of zij zich hierop kunnen beroepen of dat er nog een éscape'' voor ons is?
Alvast bedankt.

met vriendelijke groet,
Max

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan er niets over zeggen, zonder de tekst gezien te hebben.
U kunt mij het reglement en een eventuele uitvoeringsregeling mailen. Dan zie ik het waarschijnlijk heel snel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >