Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende wenst verwijdering graftekens

23 augustus 2011

Vraag nummer: 25726

Geachte heer Van der Putten,
Grafrechten eindigen in 2012 en rechthebbende heeft mondeling kenbaar gemaakt niet te willen verlengen en wenst nu al (dus: voor einde grafrechten) verwijdering van de graftekens. Is dit mogelijk?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als het beheersreglement van uw begraafplaats geen regel kent dat er een grafbedekking op het graf moet staan, is er niets op tegen als al gedurende de looptijd van het graf de bedekking verwijderd wordt.
Er is geen wettelijke verplichtig om een grafbedekking te hebben. Een begraafplaatshouder kan daar zelf in een verordenig of reglement regels voor stellen.

Echter, het verwijderen van de grafbedekking (na het einde van de grafrechten) is een bevoegdheid van het parochiebestuur. Het bestuur kan normaal gesproken de bedekking verwijderen op het moment dat het haar uitkomt. Bijvoorbeeld als een aantal graven tegelijk wordt geruimd, om kosten te sparen.

Als een rechthebbende zelf eerder de bedekking wil laten verwijderen, lijkt het mij logisch dat hij of zij het dan zelf regelt op eigen kosten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder