Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende van grafsteen

22 oktober 2010

Vraag nummer: 7706 (oude nummer: 16104)

Wie is rechthebbende van een grafsteen?

Antwoord:

Geachte heer,

Een grafsteen heeft geen rechthebbende, maar een eigenaar. Iets anders is, wie gerechtigd is om zeggenschap uit te oefenen over de steen of over de steen mag beschikken; dat is gewoonlijk is de rechthebbende op het graf. Dat kan iemand anders zijn dan de eigenaar.

Uw vraag is er zo een die heel eenvoudig lijkt, maar waar een heel complex antwoord op mogelijk is. Dat hangt er van af wat het achterliggende probleem is.

Uw vraag is net zo'n vraag als: wie is rechthebbende van een huis. Dat lijkt ook een simpele vraag. Maar met die vraag kun je niet zo veel. Het huis heeft zeker een of meer eigenaren, maar het kan zijn dat die niet gerechtigd zijn om van het huis gebruik te maken. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar het huis heeft verhuurd, of omdat iemand er het vruchtgebruik van heeft. Of in uitzonderlijke gevallen is het huis onbewoonbaar verklaard, of mag niemand er komen wegens een noodverordening. Je hebt dus meer gegevens nodig en een probleemstelling om een voor de situatie correct antwoord te kunnen geven.

Bij een grafsteen is meestal de eigenaar van de begraafplaats de formele eigenaar, maar heeft de rechthebbende op het graf de zeggenschap. Hij beslist wat voor soort steen er komt, wat voor tekst er op staat, etc. Maar hij kan daarbij gebonden zijn aan regels van de begraafplaats. Vaak stelt de begraafplaatshouder regels voor het soort materiaal en het formaat, maar soms ook voor afbeeldingen en teksten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

------
Naschrift:
Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder