Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reactie (vervolg 13907)

24 september 2009

Vraag nummer: 6905 (oude nummer: 13911)

aanvulling aangaande vraag 13907,
Het grafmonument is ruim 30 jaar oud, het graf is destijds door mijn ouders gekocht en nu nog eigendom van mijn nog in leven zijnde moeder, het betreft de algemene begraafplaats in Leersum, de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug..

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb in mjin archief de Beheersverordening voor de begraafplaatsen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Artikel 20 gaat over de vergunning voor een grafbedekking:
1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.
2. De rechthebbende van een eigen graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.
3. Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen kan het college nadere regels vaststellen.
Lid 4 en volgende zijn niet relevant.

In het eerste lid staat dat men voor het hebben van een grafbedekking een vergunning nodig heeft. U hebt en houdt recht om een grafbedekking te plaatsen, ook als het monument wordt vervangen. Het is alleen zo dat als het nieuwe monument qua formaat, kleur of anderszins afwijkt van het monument waarvoor eerder vergunning is verleend, er een nieuwe vergunning nodig is. Als het monument exact hetzelfde is, is geen nieuwe vergunning nodig.

In lid 3 van artikel 20 staat ook dat het college van B&W nadere regels kan vaststellen. Ik heb die echter niet in archief en kan ze ook niet op de site van de gemeente vinden. Ik kan niet vaststellen of die regels bestaan en of ze tot een andere conclusie leiden. Ik vermoed echter van niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder