Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op vraag 14796: verplaatsing grafsteen


5 februari 2010

Vraag nummer: 7271  (oude nummer: 14986)

Geachte heer mr. Van der Putten,

Enkele correcties van de feiten in vraag 14796:
- het buurgraf links is een reservering van een enkel graf (dubbeldiep); daarnaast is een enkel graf in gebruik.
- de gangbare ruimte tussen graven op die begraafplaats variƫert van bijna 20 tot ruim 40 cm
- wij staan op het standpunt dat het grafmonument na verschuiving (nog steeds) recht boven het graf ligt.

met vriendelijke groeten,

XX, gemeente T

Antwoord:

Geachte heer,

Als het buurgraf links geen dubbel(breed) graf is, maar sprake is van twee 'gewone' dubbeldiepe graven, kan dat verschil maken voor de afstanden tussen de graven. Dan is het voor mij al helemaal lastig om de feitelijke situatie te beoordelen.

Misschien ging de vragensteller van een onjuiste verwachting uit. Misschien heeft hij de term 'dubbel' in een telefonisch contact onjuist begrepen. Maar dat roept wel weer de vraag op waarom u als gemeente dan blijkbaar een grafmonument met een breedte van 120 cm hebt toegestaan, want volgens de uitvoeringsregeling zou een breedte van ten hoogste 100 cm toegestaan zijn.

U staat op het standpunt dat het monument na verschuiving nog steeds recht boven het graf staat. Maar dat kan niet. Nu kun je een monument nooit exact boven een graf plaatsen, als je onder 'graf' de plaats van de kist verstaat. Het is natuurlijk nooit op de centimeter exact uit te meten dat het hart van het monument boven op het hart van de kist staat en dat de kist in het hart van het graf is geplaatst. Kleine verschillen zijn onvermijdelijk. Maar een verschuiving van 15 cm is aanzienlijk ten opzichte van een kist die zo'n 50 cm breed is.
Ik ken het voorbeeld van een rechtszaak uit 2008 waarbij de rechter bepaalde dat de begraafplaatshouder de kist moest verplaatsen om deze in het midden van het graf en recht onder het monument te plaatsen. De zaak speelde in juni 2008 bij de rechtbank Roermond en is opgenomen in de jurisprudentieverzameling in het Thematisch handboek lijkbezorging (uitg. SDU).
Misschien stond het monument eerst een beetje links en nu een beetje rechts ten opzichte van de kist, maar het kan per definitie niet in beide gevallen 'recht boven het graf' zijn. Wel in beide gevallen 'op het graf'.
Nu meen ik persoonlijk dat het ook voldoende is om een monument op het graf te hebben staan. Een eis van nabestaanden om een monument exact, op de centimeter nauwkeurig, boven een kist te hebben staan, vind ik niet realistisch. Maar die wens heeft de vragensteller ook niet geuit.

Misschien zit er inderdaad wat variatie in de afstanden tussen de monumenten en is dat op bepaalde locaties op de begraafplaats onvermijdelijk. U noemt bijna 20 en ruim 40 cm. Ik neem graag van u aan dat dat zo is.
Maar dat verandert niets aan mijn conclusie dat artikel 26 ten onrechte is genoemd als basis om het monument te kunnen verplaatsen. En het verandert ook niets aan mijn mening dat nu de gemeente het monument eerst een jaar op de oude plek heeft gedoogd, er wel rechten zijn geschapen om het monument op die plaats te laten staan. Als het niet correct zou zijn geweest, had de gemeente dat veel eerder aan moeten geven. Eigenlijk al vooraf of tijdens de plaatsing, maar als dat om welke reden dan ook niet gebeurd is, dan toch zeker kort erna.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >