Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op reactie 11562


20 november 2008

Vraag nummer: 5896  (oude nummer: 11770)

Geachte heer van der Putten,

Hartelijk dank voor uw bijzonder vlotte en heldere reactie op mijn eerdere vraag (11562).
Ik blijf echter toch met een katerig gevoel achter. De steen is buiten mijn weten om verplaatst in opdracht van een begrafenisonderneemster aan wie duidelijke schriftelijke aanwijzingen heb gegeven wat ze voor mij moest doen. Ik kwam er min of meer toevallig achter dat ze een steenhouwer een opdracht had verstrekt. Dat de steen er niet eraf zou moeten was mij helder. Ik ging er - wellicht naief - echter vanuit dat de gemeente dat zou doen. Ik kreeg van hen een nota van E 560 voor het openen en weer sluiten van het graf. Ging er vanuit dat het verplaatsen van de steen daarbij hoorde. Verder sprak de steenhouwer tegen mij de waarheid niet. Hij vertelde dat stenen van de gemeente niet op een begraafplaats mochten blijven. Toen ik daar de gemeente over belde was men erg verbaasd. Op de begraafplaats is een speciale ruimte gebouwd om stenen op te slaan.

Ik blijf er een erg onaangenaam gevoel aan overhouden. Is er echt geen juridische grond om daar wat mee te doen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben verbaasd dat 'uw' gemeente een speciale ruimte heeft om grafstenen op te slaan. Ik ben al ruim 20 jaar met allerlei regels en gebruiken en praktijken op begraafplaatsen bekend, maar ik heb tot op de dag van vandaag nooit gehoord dat een gemeente een voorziening voor de opslag van grafmonumenten heeft.

De nota van de gemeente voor het openen en sluiten van het graf betreft alleen het grafdelven. Dat u er van uit ging dat het verplaatsen van de steen daarbij inbegrepen was, is iets waar je juridisch niets mee kunt. In de tarieflijst bij de heffingsverordening van de gemeente zal vast niet staan dat dit bedrag inclusief het afnemen en terug plaatsen van het monument is. Aan een verwachting zijn geen rechten te ontlenen.

Ik heb uw eerdere vraag nog eens gelezen en langs uw nieuwe informatie gelegd, maar ik zie geen aanknopingspunten voor juridische acties tegen wie dan ook. Dat staat natuurlijk los van het punt dat het voor u onbevredigend is. Ik ben het direct met u eens dat de informatievoorziening beter had gekund, maar aan de andere kant had u zelf ook (meer) vragen kunnen stellen. En ik kan me ook goed voorstellen dat u schrikt van de kosten, want die zijn bepaald niet gering. Maar ze zijn niet onredelijk of ongebruikelijk.

Als u blijft twijfelen raad ik u aan om eens een advocaat te raadplegen. Als deze wel mogelijkheden ziet, kunt u hem of haar in actie laten komen. Maar ik zie die mogelijkheden niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >